Toksykologia - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - opracowanie zagadnień - strona 1 Toksykologia - opracowanie zagadnień - strona 2 Toksykologia - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

SEMINARIUM 1
1. Parametry krytyczne i ich znaczenie diagnostyczne.
Oznaczanie parametrów krytycznych jest niezbędne w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta np. w zaburzeniach metabolicznych w przebiegu ostrych zatruć.
Materiałem do oznaczenia parametrów krytycznych jest krew kapilarna/tętnicza. Parametry krytyczne to: Gazometria: pCO2, pO2, pH krwi tętniczej Gazometrię zleca się u pacjentów z objawami zachwianej równowagi O2/CO2 lub pH, jak na przykład trudności z oddychaniem lub spłycony oddech. Zachwiana równowaga może być spowodowana wieloma ostrymi lub przewlekłymi stanami klinicznymi. Wprawdzie przy pomocy gazometrii nie można ustalić jej dokładnej przyczyny, lecz wynik badania wskaże czy problem jest natury oddechowej czy metabolicznej.
Nieprawidłowe wyniki gazometrii mogą oznaczać, że organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, nie usuwa wystarczającej ilości dwutlenku węgla lub świadczyć o zaburzeniach pracy nerek. Niepodjęcie leczenia może doprowadzić do zaburzenia równowagi stanowiącego zagrożenie życia pacjenta.
Oksymetria: pomiar stężenia frakcji Hb we krwi tj. oksy - Hb (HbO2), deoksy - Hb (HHb), karboksy - Hb (HbCO), utlenionej Hb (MetHb) Oznaczenie stężenia frakcji Hb we krwi jest bardzo ważne dla życia i zdrowia pacjenta. Zwiększenie frakcji np. HbCO w przypadku zatrucia czadem prowadzi do:
- zablokowania miejsca wiążącego O2 w Hb
- zmniejszenia dowozu tlenu do tkanek
- upośledzenia oddychania tlenowego
- kwasicy metabolicznej
- sinicy, a w ciężkich przypadkach, do zgonu
Parametry równowagi kwasowo zasadowej: pH, pCO2, stężenie HCO3-, stężenie zasad buforowych krwi, nadmiar/niedobór zasad buforowych
Mają kluczowe znaczenie w diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zwanych kwasicami (metaboliczna, oddechowa) i zasadowicami (metaboliczna, oddechowa), które są stanami bezpośrednio zagrażającymi życiu pacjenta.
Jonogram (K+, Na+, Ca++, Mg++, Cl-, HCO3- ) i molalność osocza Laboratoryjne wskaźniki zaburzeń wodno-elektrolitowych w ostrych zatruciach
2. Badania gazometryczne przeprowadza się w pełnej krwi tętniczej a nie żylnej-uzasadnij dlaczego?
Ponieważ pobrana krew powinna odzwierciedlać warunki panujące we krwi wypływającej z płuc; interesuje nas to co bezpośrednio dociera do organizmu jest więc to krew najbardziej wiarygodna diagnostycznie; krew żylna natomiast jest wykluczona ze względu na to, iż konieczność uciśnięcia naczynia mogłaby dawać często zafałszowany wynik kwasicy.
3. W badaniach oksymetrycznych podstawowym parametrem pomiarowym, obok pO2, jest stezenie Hb we krwi

(…)

… przez anhydrazę węglanową). Kwas węglowy dysocjuje na jon wodorowy (H+) i wodorowęglanowy (HCO3-). To właśnie wodorowęglany łączą się z hemoglobiną (do grupy -NH2 części białkowej globiny), tworząc karbaminohemoglobinę. Karbaminohemoglobina rozpada się w momencie wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych "oddając" dwutlenek węgla.
9. Uzasadnij zwiększoną u niemowląt wrażliwość Hb na działanie
związków…
… należą do parametrów krytycznych, ponieważ zarówno kwasica jak i zasadowica są
stanami zagrażającym życiu. utrzymanie homeostazy jonu wodorowego ma kluczowe
znaczenie dla wszystkich przemian biochemicznych ustroju.
Konsekwencją kwasicy może być zmniejszona kurczliwość mięśnia sercowego (spadek
potasu wewnątrzkomórkowego), niedotlenienie tkanek (zmniejszenie powinowactwa hgb
do tlenu).
2. Ocena RKZ oparta jest na bezpośrednim - potencjometrycznym - pomiarze następujących parametrów:
a) wykorzystując elektrody jonoselektywne:
-pH (ujemny logarytm stężenia/aktywności/jonów wodorowych)
-pCO2 (prężność dwutlenku węgla)
-pO2 (prężność tlenu)
-elektrolity (NA, K, Ca)
b) wykorzystując elektrody amperometryczne:
-glukoza
-mleczany
c) wykorzystując elektrody spektrofotometryczne:
-stężenie bilirubiny…
… (mleczanowej).
Niedotlenienie sprawia, że komórki przestawiają swój metabolizm na glikolizę beztlenową co prowadzi do wytwarzania większych ilości kwasu mlekowego. pH ↓↓ pCO2 ↓ (przejaw kompensacji)
HCO3-↓↓↓ (zwiększone zużycie aby zobojętnić jony wodorowe)
7. Przedstaw patogenezę kwasicy metabolicznej w cukrzycy, zatruciu glikolem, mocznicy.
Kiedy powstaje kwasica metaboliczna?
Kwasica metaboliczna powstaje…
… czego zmniejsza się wchłanianie wapnia w jelicie a następnie spada jego stężenie we krwi. Hipokalcemia jest czynnikiem sprawczym zwiększonego wydzielania parathormonu. Parathormon natomiast wpływa także na gospodarkę kwasowo - zasadową. Hamuje on wymianę wewnątrzkomórkowych jonów wodoru na na zewnątrzkomórkowe jony sodu. W nerce hamuje sekrecję jonu wodorowego i odtwarzanie wodorowęglanów, pogłębiając…
… gruczołowych tarczycy
- Nasilenie komórkowego wchłaniania i metabolizmu tyroksyny, trójjodotyroniny
- Obniżony poziom białka wiążącego tyroksynę
- Hamowanie syntezy T4, T3
- Zdolność do wiązania się z receptorem hormonu tarczycy, mogą zakłócać produkcję hormonów tarczycy Badania:
OB,
morfologia,
rozmaz krwi obwodowej,
oznaczenia poziomu cholesterolu
TSH., fT3, fT4
2. W jaki sposób można zminimalizować ryzyko uszkodzenia nerek podczas stosowania
cyklosporyny A? (Emilia Drabik)
Odp:
Prowadząc u każdego pacjenta indywidualną terapię monitorowaną cyklosoryny A.
Oznaczając regularnie stężenie leku we krwi nie dopuszcza się do przekroczenia dawek
toksycznych. Monitorowanie takich parametrów jak stężenie kreatyniny, mocznika,
kwasu moczowego, oznaczenie RKZ we krwi oraz ocena GFR pozwala wnioskować o
ewentualnym…
… dochodzi do zahamowania syntezy DNA komórek szybko dzielących się. Badanie laboratoryjne: rozmaz krwi obwodowej. Metotrexat wywołuje niedokrwistość megaloblastyczną.
5. JAK WYGLADAJĄ ZASADY POBIERANIA KRWI DO BADAŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA? (Martyna Olszewska)
- krew żylna, bez stazy po 15 minutowym odpoczynku;
- w wynaczynionej krwi bardzo szybko dochodzi do zmian składników układu krzepnięcia - dlatego krew…
… upośledzonej ich regeneracji lub nadmiernej utraty.
14. Metody wykrywania stymulantów? Podaj przykładowe stymulanty. (Magdalena Bzoma).
1. chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
2. chromatografia gazowa (GC)
3. chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową
4. wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
Stymulanty:
adrenalina; amfetamina; katyna; efedryna; etylefryna; fenbutrazat;
fenkamfamina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz