Równowaga kwasowo zasadowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga kwasowo zasadowa - strona 1 Równowaga kwasowo zasadowa - strona 2 Równowaga kwasowo zasadowa - strona 3

Fragment notatki:


RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA DEFINICJA KWASICY I ZASADOWICY – METABOLICZNEJ I  ODDECHOWEJ KWASICA ODDECHOWA: (OBNIŻENIE PH KRWI PONIŻEJ 7.35) –  ilość wydalanego CO2 jest niedostateczna lub jego produkcja jest nadmierna –  wzrasta stężenie CO2 i ilość kwasu węglowego = zmniejsza się stosunek jonu  wodorowęglanowego do stężenia kwasu węglowego = spada pH –  gł. w stanach zmniejszonej wentylacji płuc (zapalenie płuc, astma oskrzelowa, rozedma,  unieruchomienie klatki piersiowej) Objawy chronicznej kwasicy oddechowej są spowodowane jednoczesnym oddziaływaniem hipoksji, hiperkapni  i obniżenia pH. U części pacjentów chroniczna hiperkapnia  może spowodować zahamowanie aktywności ośrodkowych  neuronów chemowrażliwych.  Podanie w tej sytuacji tlenu i wyeliminowanie w ten sposób hipoksji , która jest ważnym bodźcem  stymulującym chemoreceptory obwodowe może spowodować dalszą depresje wentylacji  i dalsze  nagromadzenie się CO2 we krwi. Nagły wzrosc PCO2 do wartości 80mmHg może spowodować zaburzenia  świadomości i śpiączkę. KWASICA METABOLICZNA : –  nadmierna produkcja substancji kwaśnych lub nadmierna utrata substancji zasadowych,  hipoksja tkankowa prowadząca (w wyniku glikolizy beztlenowej) do nagromadzenia mleczanów –  obniżenie stężenia jonów wodorowęglanowych = obniża się stosunek tych jonów do stężenia  kwasu węglowego = spada pH –  gł. w nieleczonej cukrzycy i stanach głodzenia (znaczna ilość ciał ketonowych),  w  niewydolności nerek, (zaburzenia wydalania jonów wodorowych, znaczna utrata jonów wodorowęglanowych,  zatrucia – podanie salicylanów, metanolu , glikolu etylenowego)  w biegunkach – gdy nadmierne wydalanie HCO3- z ukł.pokarmowego ZASADOWICA ODDECHOWA: (PH KRWI POWYŻEJ 7.42) –  nadmierne wydalanie CO2 przez płuca –  obniża się stężenie kwasu węglowego = zwiększa się stosunek jonu wodorowęglanowego do  kwasu węglowego = do wzrostu pH –  W OSTREJ HIPOKSJI (choroby płuc, astma oskrzelowa) ,                           --W CHRONICZNEJ HIPOKSJI (przebywanie na dużych wysokościach, niewydolność serca),                          -- W NADREAKTYWNOŚCI OŚRODKÓW ODDECHOWYCH (nerwice, gorączka zatrucie  salicylanami, guzy bądź zapalenie mózgu) ,                           -- W MARSKOŚCI WĄTROBY (hiperamonemia) ZASADOWICA METABOLICZNA –  nadmiar jonów wodorowęglanowych lub nadmierna utrata jonów wodorowych 1 –      nadmierna podaż substancji zasadowych lub utrata substancji kwaśnych, stosowanie leków  moczopędnych, zaburzenia endokrynologiczne, wymioty (utrata H+)

(…)

… HCO3- USUNIĘCIE H+
2)
W fornie wolnej  ale ilościowo bez znaczenia
3) W fornie jonu amonowego – NH4+
5
Ten proces również wiąże się z wydalaniem jonu wodorowego i przekazywaniem do krwi
dodatkowych wodorowęglanów.
Mechanizm wydalania H+ 
a) glutamina dyfunduje do komórki zarówno z krwi jak i przesączu
b)
katabolizm glutaminy dostarcza amoniaku i NH4 – obie formy do swiatla kanalika
oraz HCO3…
… który dysocjuje do
H+ i HCO3 jon wodorowy jest buforowany dzieki Hemoglobinie
 jon HCO3- na zasadzie antyportu wymienia się z chlorem i idzie do osocza
2) łączy się z grupami aminowymi Hb tworząc karbaminohemoglobinę.
SKŁADNIKI I WŁAŚCIWOŚCI BUROFU AMONOWEGO
Składa się z amoniaku i jonu amonowego
Jon amonowy  w komórkach kanalika bliższego, części wstępującej pętli Henlego i w kanaliku
dalszym w wyniku deaminacji glutaminy 60% oraz z innych aminokwasów. Z jednej cząsteczki
glutaminy powstaja po 2 cząsteczki jonu amonowego i jonu wodorowęglanowego
Przedłużająca się kwasica zwiększa tworzenie NH3 z glutaminianu oraz zwieksza aktywność
glutaminazy
Do zwiększnego wytwarzania NH3 dochodzi również podczas zmniejszenia zasobów potasu w
organizmie.
REGULACJA PH
Pierwsza linia obrony przed kwasica  efekt…

przyspieszając jednocześnie działanie wymianę Na+/H+ , co powoduje nadmierną utratę jonów
wodorowych
- zasadowica hipochloremiczna  podczas biegunek, wymiotów, leków moczopędnych
* zwiększona utrata sodu i jonów wodorowych dodatkowo zwiekszone odzyskiwanie HCO3* zmniejszenie objętości płynów organizmu co może aktywować układ renina-angiotensyna-aldosteron
i pośrednio powodować utrate jonów potasu i zasadowica…
… między oksyhemoglobina
HbO – a hemoglobiną – Hb
Hemoglobina jest mniej kwaśna niż oksyhemoglobina.
Bufor hemoglobinowy uważa się za bufor „zewnątrzkomórkowy”
Zdolność buforowania przez hemoglobinę jest związana głownie z obecnościa grupy imidazolowej w
reszcie histydyny,
Im wyższa jest prężność CO2 (i stężenie H+) tym więcej jest Hb i przez to jest większa jej pojemność
buforowa. Ma to znaczenie praktyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz