Układ oddechowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ oddechowy - strona 1 Układ oddechowy - strona 2 Układ oddechowy - strona 3

Fragment notatki:


Układ oddechowy Wymień i opisz górne drogi oddechowe JAMA NOSOWA jest to dwudzielna przestrzeń na początku górnych dróg oddechowych. Wejście do niej stanowią nozdrza przednie a wyjście nozdrza tylne.
Wysłana jest błoną śluzową i   nabłonkiem   wielorzędowym migawkowym. Funkcją nabłonka jest zwilżanie powietrza, oczyszczanie z zanieczyszczeń i ogrzewanie. W błonie śluzowej znajdują się komórki kubkowe i gruczoły cewkowo - pęcherzykowe wydzielające   śluz. W okolicy węchowej znajduje się nabłonek węchowy zawierający komórki zmysłu powonienia. ZATOKI PRZYNOSOWE Zatoki przynosowe są to jamy, które łącza się z jama nosową. Zatoki przynosowe są parzyste i różnią się kształtem oraz wielkością. Wyróżnia się zatoki: szczękowe, czołowe, sitowe i klinowe. PODNIEBIENIE Podniebienie jest sklepieniem jamy ustnej, które składa się z podniebienia twardego i miękkiego. Podniebienie twarde przechodzi w podniebienie miękkie. Pośrodku podniebienia miękkiego znajduje się języczek podniebienny a po jego obu stronach znajdują się dwa fałdy: przedni - łuki podniebienno - językowe i tylne - łuki podniebienno - gardłowe, między którymi po obu stronach znajdują się migdałki. Oba łuki wraz z języczkiem tworzą cień gardzieli, która dzięki ruchom podniebienia miękkiego może się otwierać i zamykać. GARDŁO Gardło jest to szeroki przewód mięśniowo - błoniasty o długości około 12 centymetrów. Jest wspólnym początkowym odcinkiem dróg oddechowych i pokarmowych. Zbudowane jest z   mięśni płaskich zwierających lub podnoszących gardło. Mięśnie pokryte są błoną śluzową, która zawiera gruczoły gardłowe wydzielające śliską ciecz zmniejszającą tarcie. Pod względem anatomicznym gardło dzieli się na trzy części: nosową, ustną i krtaniową. KRTAŃ Krtań jest głównym   narządem   głosowym. Ma kształt rury o chrzestnym rusztowaniu. Wysłana jest błoną śluzową i zaopatrzona w mięśnie. Chrzęstny   szkielet   krtani składa się z: chrząstki tarczowej zwanej jabłkiem Adama, chrząstki pierścieniowatej, nagłośniowej i z parzystych chrząstek nalewkowatych i tarczowych miedzy, którymi znajdują się wiązadła głosowe. W krtani znajdują się struny głosowe , które są narządem mowy . Wymień i opisz dolne drogi oddechowe TCHAWICA Tchawica ma długość około 10 - 12 centymetrów. Rozpoczyna się poniżej chrząstki piersiowej krtani i zbudowana jest z około 20 chrząstek położonych jedna na drugiej połączonych błoną włóknista. W ścianie tchawicy znajdują się włókna mięśni gładkich wpływające na średnicę tchawicy. Wnętrze tchawicy wyściela nabłonek migawkowy pokryty śluzem umożliwiający zbieranie i usuwanie z powietrza zanieczyszczeń, które są odksztuszane i wyrzucanie do gardła, a następnie połykane. W dolnym odcinku tchawica rozdziela się na dwa oskrzela, a w miejscu rozdwojenia znajduje się ostroga czyli listwa wzmacniająca.

(…)

….
OSKRZELIKI
Oskrzeliki są odgałęzieniami najmniejszych oskrzeli trzeciego rzędu. Wysłane są nabłonkiem jednowarstwowym. Oskrzeliki końcowe dzielą się na dwa oskrzeliki oddechowe, które w swych ścianach posiadają pęcherzyki płucne. Oskrzeliki oddechowe dzieląc się wielokrotnie zwiększają liczbę pęcherzyków płucnych i w końcowym odcinku powstaje drzewo pęcherzykowe tzw. grono.
PŁUCA
Płuca są parzystymi narządami znajdującymi się w klatce piersiowej. Zbudowane są z bogato rozgałęzionego drzewa oskrzelowo - oskrzelikowego pokrytego miąższem płucnym składającym się z: pęcherzyków płucnych, naczyń krwionośnych i tkanki łącznej. Całe płuca otoczone są opłucną. Płuca mają kształt kopuły z wklęsłą podstawą. Ich boczna część przylega do żeber zaś część przeciwległa nazywa się przyśrodkową. Pośrodku powierzchni…
… g hemoglobiny przy pełnym wysyceniu tlenem wiąże 1,34 ml O2 . W 1L krwi hemoglobiny znajduje się średnio 160 g u mężczyzn i 140 g u kobiet.
• Średnio w 1 L krwi utlenionej (tętniczej) znajduje się 200 ml O2 , a w krwi odtlenowanej (żylnej) 150 ml.
• Powstawanie oksyhemoglobiny (HbO2), czyli wysycenie jej tlenem w naczyniach włosowatych płuc. Jej powinowactwo w naczyniach włosowatych wzrasta, Hb wysyca się O2 dzięki prężności O2, ale także prężności CO2, wyższemu ph (stężenie jonów H duże), temperatury środowiska. Krew może transportować tlen do tkanek.
• W naczyniach włosowatych płuc dzięki wyższej prężności O2 , mniejszej prężności CO2 ,k
wyższemu pH oraz niższej temperaturze (zimne powietrze wdechowe) powinowactwo Hb do O2 wzrasta, Hb wysyca się tlenem, krzywa przesuwa się w lewo, krew…
… ,który dzięki różnicy prężności przeniknął z tkanek do osocza, także dzięki powstałej różnicy dyfunduje przez błony erytrocytów do ich wnętrza, w niewielkiej ilości łączy się z globiną Hb tworząc wiązania karbaminowe.
• Zasadnicza ilość CO2 krwinek pod wpływem anhydrazy węglanowej łączy się gwałtownie z wodą tworząc kwas węglowy (H2 CO3 ), ten szybko dysocjuje na kation H+ i anion HCO3…
… oddzielony jest od środkowego szczelina między płatową małą, a dolny od środkowego szczeliną dużą.
PRZEPONA
Jest to płaski i cienki mięsień oddechowy, który oddziela jamę brzuszna od jamy klatki piersiowej. Przepona należy do mięśni gładkich. Przepona jest uwypuklona w stronę klatki piersiowej i stanowi jej dolną ścianę. Ruchy przepony, są niezależne od naszej woli, ale mogą być pośrednio kontrolowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz