Ergonomia i BHP - strona 4

Drgania mechaniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Drgania mechaniczne to ruch cząstek ośrodka stałego względem ich położenia równowagi. Ruch ten odbywa się z określoną częstotliwościa Podstawowe wielkości charakteryzujące drgania mechaniczne, określane przy ocenie ich oddziaływania na organizm człowieka. Intensywność drgań, której miarą jest prz...

Efekt fizjologiczny obciążenia człowieka pracą-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

EFEKT FIZJOLOGICZNY OBCIĄŻENIA CZŁOWIEKA PRACĄ Podczas wysiłku występują zmiany czynnościowe organizmu. O ich obrazie decyduje zarówno intensywność wysiłku, jak i czas jego trwania. Przyjęto stosować dwa określenia tego stanu organizmu. W przypadku zmian dotyczących w przeważającym stopniu:

Ergonomia - problemy techniczne i organizacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

Ergonomia - problemy techniczne i organizacyjne Etymologiczne słowo ergonomia wywodzi się z języka greckiego: ergon - praca oraz nomos - prawa naturalne. Ergonomia może być określona jako interdyscyplinarna nauka, zajmująca się przystosowaniem ...

Ergonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1918

ERGONOMIA Główne obszary zainteresowania ergonomii: uciążliwość psychofizyczna pracy rozplanowanie przestrzenne miejsca pracy konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń wskaźnikowych materialne środowisko pracy Czy jest ergonomia? Jest to multi...

Etapy procesu pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

ETAPY PROCESU PRACY W każdym procesie pracy można wyodrębnić charakterystyczne 3 etapy: percepcję napływających do człowieka informacji, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji w ośrodkowym systemie nerwowym człowieka oraz wydobywanie z nich użytkowych danych, podejmowanie decyzji i...

Źródła hałasu infradźwiękowego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Źródła hałasu infradźwiękowego Naturalne Sztuczne wybuchy wulkanów sprężarki tłokowe trzęsienia ziemi młoty kuźnicze turbulencje powietrzne i wodne wysokoprężne silniki spalinowe i odrzutowe testowane w hamowniach wodospady formierki, k...

Hałas słyszalny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Hałas słyszalny - wg krajowych i międzynarodowych standardów, hałas jest oceniany według następujących kryteriów: dokuczliwości, uciążliwości, rozumienia mowy, ochrony słuchu, szkodliwości. Rysunek przedstawia wartości określające ww. podział. Wszystkie reakcje człowieka zawarte są w obszarze ...

Impulsy nerwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

IMPULSY NERWOWE Droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora nosi nazwę łuku odruchowego i składa się z 5 zasadniczych części: receptora, aferentnego (dośrodkowego) or...