Czynniki szkodliwe - hałas

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki szkodliwe - hałas - strona 1 Czynniki szkodliwe - hałas - strona 2 Czynniki szkodliwe - hałas - strona 3

Fragment notatki:

Skutki działania czynników materialnego środowiska pracy na człowieka i pośrednio na jego pracę zależą od :
rodzaju działającego czynnika ( np. hałas, oświetlenie, itp. ),
czasu i okresów działania tych czynników,
nasilenia ( stężenia, natężenia ),
uciążliwości pracy,
indywidualnej odporności i wrażliwości człowieka na dany czynnik oraz stanu zdrowia i aktualnej jego kondycji.
Czynnik uciążliwy to czynnik którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie prowadząc do trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka
Czynnik szkodliwy to czynnik, którego oddziaływanie może powodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia (choroby zawodowe)
Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Wielkości charakteryzujące ekspozycję ( narażenie ) na hałas w środowisku pracy:
poziom dźwięku A, LA , w dB - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A;
maksymalny poziom dźwięku A, LAmax, w dB - maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A, występująca w czasie obserwacji;
szczytowy poziom dźwięku C, Lcpeak, w dB - maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C, występująca w czasie obserwacji;
równoważny poziom dźwięku A ( wielkość stosowana do scharakteryzowania hałasu zmieniającego się w czasie lub zmiennej ekspozycji na hałas), LAeq, Te , w dB - średnia wartość poziomu dźwięku A zmiennego w czasie, przy której reakcja narządu słuchu jest taka sama jak reakcja na działanie hałasu o stałym poziomie, w równoważnym przedziale czasu;
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, LEx,8h, w dB - równowazny poziom dźwięku A wyznaczony dla czasu ekspozycji na hałas równego znormalizowanemu czasowi pracy, 8h;
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy, ( wielkość wyznaczana w przypadku hałasu oddziaływującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu) LEx,ww dB;
ekspozycja na hałas ( wielkość charakteryzująca całkowity hałas dochodzący do ucha pracownika w określonym czasu), EA,Te , w Pa2 s;
tygodniowa ekspozycja na hałas, EA,w, w Pa2 s
Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują nastepujące jego cechy i okoliczności narażenia:
równoważny poziom dźwięku A ( dla hałasu nieustalonego ) lub poziom dźwięku A ( dla hałasu ustalonego ) przekraczający 80dB;


(…)

… na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Wielkości charakteryzujące ekspozycję ( narażenie ) na hałas w środowisku pracy:
poziom dźwięku A, LA , w dB - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A;
maksymalny poziom dźwięku A, LAmax, w dB - maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A, występująca w czasie obserwacji;
szczytowy poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz