Hałas - wykład - Poziom dźwięku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hałas - wykład - Poziom dźwięku - strona 1 Hałas - wykład - Poziom dźwięku - strona 2 Hałas - wykład - Poziom dźwięku - strona 3

Fragment notatki:

Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Wielkości charakteryzujące ekspozycję ( narażenie ) na hałas w środowisku pracy:
poziom dźwięku A, LA , w dB - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A;
maksymalny poziom dźwięku A, LAmax, w dB - maksymalna wartość skuteczna poziomu dźwięku A, występująca w czasie obserwacji;
szczytowy poziom dźwięku C, Lcpeak, w dB - maksymalna wartość chwilowa poziomu dźwięku C, występująca w czasie obserwacji;
równoważny poziom dźwięku A ( wielkość stosowana do scharakteryzowania hałasu zmieniającego się w czasie lub zmiennej ekspozycji na hałas), LAeq, Te , w dB - średnia wartość poziomu dźwięku A zmiennego w czasie, przy której reakcja narządu słuchu jest taka sama jak reakcja na działanie hałasu o stałym poziomie, w równoważnym przedziale czasu;
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, LEx,8h, w dB - równowazny poziom dźwięku A wyznaczony dla czasu ekspozycji na hałas równego znormalizowanemu czasowi pracy, 8h;
poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy, ( wielkość wyznaczana w przypadku hałasu oddziaływującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu) LEx,ww dB;
ekspozycja na hałas ( wielkość charakteryzująca całkowity hałas dochodzący do ucha pracownika w określonym czasu), EA,Te , w Pa2 s;
tygodniowa ekspozycja na hałas, EA,w, w Pa2 s
Szkodliwy wpływ hałasu na narząd słuchu powodują nastepujące jego cechy i okoliczności narażenia:
równoważny poziom dźwięku A ( dla hałasu nieustalonego ) lub poziom dźwięku A ( dla hałasu ustalonego ) przekraczający 80dB;
długi czas działania hałasu - skutki działania hałasu kumulują się w czasie; zależą one od dawki energii akustycznej, przekazanej do organizmu w określonym przedziale czasu;
ciągła ekspozycja na hałas jest bardziej szkodliwa niż przerywana - nawet krótkotrwałe przerwy umożliwiają procesy regeneracyjne słuchu;
hałas impulsowy jest szczególnie szkodliwy;
widmo hałasu z przewagą składowych o częstotliwościach średnich i wysokich - wynika to z charakterystyki czułości ucha ludzkiego, która jest największa w zakresie częstotliwości 3 - 5 kHz;
szczególna, indywidualna podatność na uszkadzający wpływ działania hałasu


(…)


Hałasem przyjęto określać wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.
Wielkości charakteryzujące ekspozycję ( narażenie ) na hałas w środowisku pracy:
poziom dźwięku A, LA , w dB - poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A;
maksymalny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz