Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka - strona 1 Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka - strona 2 Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka i rodzaje hałasu
DŹWIĘK
W życiu codziennym człowiek spotyka się z wieloma różnymi dźwiękami i odgłosami. Nasze ucho jest doskonale przystosowane do odbierania tych fal głosowych.
Dźwięk - jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku sprężystym(ciało stałe, płyn i gaz) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między częstotliwościami granicznymi od ok. 20 Hz do 20 kHz.
Ton to wrażenie słuchowe spowodowane sinusoidalnym drganiami akustycznym.
Szum jest to dźwięk, którego zmienność w czasie w danym punkcie przestrzeni jest opisana funkcją losową.
RODZAJE DŹWIĘKÓW
Dźwięki słyszalne to dźwięki pomiędzy 20 Hz a 20 kHz. Niesłyszalne dla człowieka dźwięki o częstotliwościach poniżej 20Hz nazywamy infradźwiękami a dźwięki o częstotliwościach powyżej 20kHz nazywamy ultradźwiękami. Środowisko akustyczne człowieka jest tworzone przez dźwięki, których odbiór jest uzależniony od czułości narządu słuchu. Ucho odgrywa rolę układu wykrywającego kierunek, głośność, wysokość i barwę dźwięku. Podstawowym aspektem funkcjonowania organu słuchu człowieka jest obszar jego czułości (wrażliwości). Dolna granica wrażenia słuchowego to próg czułości. I tak czułość ucha ludzkiego na poszczególne dźwięki zależy od częstotliwości tego dźwięku. Największa czułością ucho charakteryzuje się dla częstotliwości z przedziału od 800 do 4000 Hz. Czułość ucha ludzkiego jest duża gdy poziom dźwięku jest niski natomiast zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu dźwięku. Zjawisko to nosi nazwę adaptacji. Stanowi ona jeden z czynników obronnych organizmu ludzkiego w przypadku narażenia na długotrwały hałas. Polega on m.in. na zmianie napięcia mięśniowego strzemiączkowego i napinacza błony bębenkowej.
Dźwięki o niskich częstotliwościach łatwo maskują dźwięki o wyższych częstotliwościach, podczas gdy trudno jest uzyskać efekt odwrotny, tj. maskowanie dźwięków o niskich częstotliwościach dźwiękami o wysokich częstotliwościach.
NARZĄD SŁUCHU
Zmysł słuchu jest to zdolność odbioru dźwięku przez człowieka. Umożliwia porozumiewanie się ludzi, jest niezbędny do prawidłowego kształtowania mowy.
Dźwięk dociera do narządu odbiorczego drogą powietrzną i drogą kostną. Droga powietrzna biegnie przez zagłębienie małżowiny usznej, przewód słuchowy zewnętrzny, jamę bębenkową i płyny ucha wewnętrznego do narządu Cortiego, do nerwu słuchowego ośrodków korowych i podkorowych mózgu.
BUDOWA UCHA
Rysunek Budowa ucha


(…)

… ośrodków korowych i podkorowych mózgu.
BUDOWA UCHA
Rysunek Budowa ucha
Narządem słuchu jest ucho, które składa się z ucha zewnętrznego, ucha środkowego oraz ucha wewnętrznego. Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego zamkniętego błoną bębenkową. Zadaniem ucha zewnętrznego jest odpowiednie przeniesienie drgań rozprzestrzeniających się w powietrzu w postaci fali akustycznej do ucha środkowego. Dzięki swojej budowie pozwala na selektywne wzmacnianie docierających do ucha dźwięków, odgrywa podstawową rolę w lokalizacji źródeł dźwięku oraz pełni funkcję ochronną dla błony bębenkowej (ochrona mechaniczna, zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności).
Ucho środkowe składa się z jamy bębenkowej składającej się z 6 ścian a przednią ścianę tworzy błona bębenkowa…
… dźwięku. Bodziec jest wzmacniany 17 razy czyli 25 dB. Ucho środkowe spełnia rolę tzw. transformatora akustycznego. Rysunek Budowa ucha środkowego
Ucho wewnętrzne składa się z trzech kanałów półkolistych decydujących o zmyśle równowagi oraz spiralnie skręconego kanału zwanego ślimakiem, który zawiera czuciowe komórki słuchowe wrażliwe na dźwięk. Ślimak wypełniony jest płynem i podzielony…
… jest na dwie części przez błonę podstawną. Drgania strzemiączka przekazywane przez okienko owalne znajdujące się w podstawie ślimaka powodują przemieszczanie się cieczy, która naciska na błonę podstawną. Na błonie podstawnej znajduje się organ Cortiego z uporządkowanymi w rzędach komórkami słuchowymi wyposażonymi w rzęski (rysunek 4). Gdy błona podstawna wprawiana jest w ruch przez drgania cieczy wypełniającej…
… w pniu mózgu następnie do jąder korowych mózgu, gdzie występuje uświadomienie dźwięku.
Rysunek Budowa ucha wewnętrznego
Rysunek Komórki rzęskowe
HAŁAS
Hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nasze uszy w domu, w szkole, w pracy. Często jest składnikiem relaksu i wypoczynku !!!??? Głośna pop- muzyka czy ryk stadionów należą do elementów wypoczynku dużych grup ludzi.
Hałas to wszelkie niepożądane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz