hałas - omówienie - Ucho

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
hałas - omówienie - Ucho - strona 1 hałas - omówienie - Ucho - strona 2 hałas - omówienie - Ucho - strona 3

Fragment notatki:

HAŁAS
DŹWIĘKI, NARZĄD SŁUCHU, CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE HAŁASU
Ucho:
 zewnętrzne
 środkowe
 wewnętrzne
Ucho zewnętrzne:
 Małżowina
 Przewód słuchowy zewnętrzny
Błona bębenkowa- granica pomiędzy uchem zewnętrznym, a środkowym; może odbierad fale
dźwiękowe wyłącznie, gdy poziomy ciśnieo po obu stronach są równe
Ucho środkowe:
 Trzy kosteczki słuchowe
o Młoteczek
o Kowadełko
o strzemiączko
 Dwa otwory
o Okienko owalne
o Okienko okrągłe
Ucho wewnętrzne:
 Błędnik
o Zewnętrzny kostny
o Wewnętrzny błoniasty
 Ślimak
Błędnik błoniasty- znajduje się wewnątrz kostnego, składa się z trzech kanałów półkolistych, łagiewka
oraz woreczka
Ślimak- składa się z przewodu ślimakowego, narządu spiralnego (Cortiego), przestrzeni zwanymi
schodami (przedsionek, bębenek, przestrzeo środkowa)
Narząd Cortiego
Proces odbioru fal dźwiękowych
małżowina uszna
→ przewód słuchowy zewnętrzny
→ błona bębenkowa
→ kostki słuchowe
→ ślimak
→ mózgowy ośrodek słuchu
AUDIOMETRIA, AUDIOGRAM, CZUŁOŚD NARZĄDU SŁUCHU
Audiometria
 określa słyszenie progowe tonów czystych w zakresie częstotliwości 125 – 10000 Hz
 zaliczana jest do psychofizycznych metod diagnostycznych
 pozwala na ocenę stopnia niedosłuchu i stopnia uszkodzenia słuchu
Wskazania:
 niedosłuch lub jego podejrzenie
zawroty głowy
 zaburzenia równowagi
 szumy uszne
Rodzaje audiometrii:
 audiometria tonalna,
 audiometria impedancyjna,
 audiometria słowna (audiometria mowy),
 audiometria wysokoczęstotliwościowa,
 audiometria nadprogowa
Audiogram
 wynik badania słuchu
 wydruk graficzny prezentujący na jakich częstotliwościach i z jaka głośnością badany słyszy
 na audiogramie zapisywane są progi słyszenia tonów czystych przedstawiające częstotliwośd i
głośnośd w dB HL (ang. hearing level - próg słyszenia).
Próg bólu
 wartośd ciśnienia akustycznego, przy której ucho odczuwa wrażenie bólu.
 ból powodowany jest reakcja mięśni bębenka i kosteczki ucha środkowego na impulsy
wysokiego ciśnienia akustycznego
 reakcja ta ma na celu ochronę aparatu słuchowego przed ewentualnymi uszkodzeniami
 110-140 dB
Próg słyszalności
 najmniejszy poziom ciśnienia akustycznego dźwięku, który wywołuje zaledwie spostrzegane
wrażenie słuchowe wobec braku innych dźwięków
 punkt oddzielający dwie kategorie: słyszenia i nie słyszenia (zakres słyszalnych częstotliwości
16 20000 Hz)
 0 dB
WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Hałas- dźwięki, które w danej chwili są niepożądane przez daną osobę.
Możemy wyróżnid hałas:
 przemysłowy
 komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy)
 komunalny (osiedlowy)
 mieszkaniowy (domowy)
Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są:
• ludzie młodzi i małe dzieci;
• osoby, u których w rodzinie występuje niedosłuch;
osoby długo przebywające w głośnym otoczeniu;
osoby chore, leczone lekami potencjalnie uszkadzającymi słuch;
osoby cierpiące na stany zapalne uszu, szumy uszne;
osoby mające niedosłuch
Podział hałasu ze względu na szkodliwośd:
Przykłady natężeo dźwięku w różnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz