Wymagania oświetleniowe pomieszczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania oświetleniowe pomieszczeń - omówienie - strona 1 Wymagania oświetleniowe pomieszczeń - omówienie - strona 2 Wymagania oświetleniowe pomieszczeń - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń. Norma PN-EN 12 464-1: 2004
Podstawowe pojęcia
Światło, nazywane inaczej promieniowaniem widzialnym, to energia promieniowania o
długości fali 380-760 nm, zdolna pobudzić siatkówkę i wywołać wrażenie wzrokowe.
Parametr określający całkowitą moc światła emitowanego z danego źródła to strumień
świetlny. Strumieniem świetlnym nazywamy część promieniowania emitowanego przez
źródło światła widziana przez oko ludzkie w jednostce czasu. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [lm]. Wielkością określającą ilość światła wychodzącego ze źródła światła lub
oprawy w ściśle określonym kierunku jest światłość. Liczona jest ona jako iloraz strumienia
świetlnego Φ wysyłanego przez źródło w elementarnym kącie bryłowym ω zawierającym
dany kierunek, do wartości tego elementarnego kąta. Jednostką światłości jest kandela [cd].
Natężenie światła to wyrażany w luksach stosunek wielkości strumienia świetlnego
padającego na płaszczyznę do jej pola powierzchni. Wynika z tego, że 1lx= 1lm /m2
Polska norma PN-EN 12 464-1: 2004
W 2004 roku opublikowana została do normalizacji w Polsce nowa norma, dotycząca
oświetlenia wnętrz PN-EN 12464-1: 2004 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach". Chociaż zgodnie z zapisem ustawy o normalizacji
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, to w świetle zapisów rozporządzenia o ogólnych
przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wymagania normy PNEN 12464-1:2004 są dla pracodawcy wymaganiami obligatoryjnymi. Norma nie określa
wymagań oświetleniowych dla całego pomieszczenia, ale rozważa poszczególne miejsca
pracy w pomieszczeniu, również i te, które wiążą się z trasami przejść, transportu
wewnętrznego, itp.
Definicje
zadanie wzrokowe - elementy wzrokowe wykonywanej pracy, takie jak wymiary
przedmiotu, jego luminacja, kontrast z tłem i czas trwania;
pole zadania - fragment pola w miejscu pracy, gdzie wykonywane jest zadanie wzrokowe. W
miejscach, dla których rozmiar i/lub lokalizacja zadania nie jest znana, za pole zadania należy
przyjąć pole, w którym zadanie to może być wykonywane
pole bezpośredniego otoczenia - pas o szerokości co najmniej 0,5m, otaczający pole zadania,
występujący w polu widzenia
eksploatacyjne natężenie oświetlenia (Em) - najniższa wartość średniego natężenia
oświetlenia, zalecane do utrzymania podczas użytkowania oświetlenia.
Kryteria przy projektowaniu oświetlenia
Do podstawowych parametrów określających otoczenie świetlne w normie zaliczono:
natężenie oświetlenia, rozkład luminacji, olśnienie, kierunkowość światła, oddawanie barw i
wygląd barwy światła, migotanie.
Natężenie światła
Poziom natężenia oświetlenia i jego rozkład w polu zadania wzrokowego i jego otoczeniu
mają zasadniczy wpływ na szybkość i sposób realizacji zadań wzrokowych. Średnie natężenie
oświetlenia dla dowolnego zadania wzrokowego nie może być niższe od ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz