obciążenie fizyczne dynamiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obciążenie fizyczne dynamiczne - omówienie - strona 1 obciążenie fizyczne dynamiczne - omówienie - strona 2 obciążenie fizyczne dynamiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OBCIĄŻENIE FIZYCZNE DYNAMICZNE
CHARAKTERYSTYKA
OCENA WYDATKU ENERGETYCZNEGO (METODA LEHMANA)
Wydatek energetyczny:
- jednostka: J/jednostka czasu,
- praca lekka – 1,26 kJ/min. do 7 kJ/min.,
- praca średnio ciężka – 8 kJ/min. do 20 kJ/min.,
- praca ciężka i bardzo ciężka – 25 kJ/min. do 50 kJ/min.
Metody określania wydatku energetycznego:
• metody tabelaryczne,
• metoda oparta na podstawie pomiaru częstości skurczów serca,
• metody kalorymetrii bezpośredniej i pośredniej.
Klasyfikacja postaci pracy wg Lehmanna
G. Lehmann opracował schemat klasyfikacyjny różnorodnych postaci pracy. Zastosował on kryterium
fizjologiczne, a mianowicie rodzaj obciążenia występującego podczas wykonywania pracy:
a)Fizyczne (praca mięśni)
b)Umysłowe (napięcie uwagi)
c)Nerwowe (praca)
Proces i zastosowanie - Wykorzystywana jest w procesie wartościowania do oceny wysiłku
fizycznego. Za pomocą arkusza metody Lehmana obliczamy wydatek energetyczny pracownika na
badanym stanowisku podczas jego 8 godzinnej zmiany. Uwzględnia on pozycje oraz wysiłek
poszczególnych części ciała wykorzystywanych do wykonania danej czynności, pracy. Wydatki
poszczególnych prac są sumowane, a wynik podany w kcal ukazuje nam „ciężar” pracy danego
stanowiska.
Obciążenie
 Wpływ każdego czynnika, który działa na organizm zmieniając jego parametry fizjologiczne.
 Powoduje:
o Zwiększony wysiłek metaboliczny
o Zmęczenie, spadek wydajności pracy
o Dolegliwości
o Urazy, choroby i wypadki
Postawa Ciała
 Układ poszczególnych segmentów ciała w przestrzeni;
 Przyjmowany w trakcie wykonywania zadania;
 Swobodna lub wymuszona;
 Stabilizuje i usztywnia ciało tworząc tzw. „rusztowanie”, umożliwiające wykonywanie określonej
pracy;
Czynniki wpływające na postawę ciała
 Wymiary ciała pracownika;
 Parametry przestrzenne stanowiska pracy;
 Przyzwyczajenia pracownika;

Rodzaj wykonywanej pracy:
o Dokładnośd
o Siła
o Obszernośd ruchów
Kalorymetria – pomiar produkowanego ciepła
 Bezpośrednia – pomiar ciepła w czasie
 Pośrednia – ilośd zużytego tlenu, tętno

Rejestracja przebiegu i czasu dnia roboczego pracownika
Ocena bez wpływu na przebieg wykonywanych czynności
Ocena stopnia ciężkości pracy
Wydatek liczony na 8h
Dopuszczalny niewielki błąd
Wydatek energetyczny z uwagi na pozycje tułowia.
Pozycja ciała
w(a) [kJ/min.]
Siedząca
1,2
Klęcząca
2,1
Stojąca
2,5
Stojąca pochylona
4,2
Chodzenie
7,2 – 14,8
Chodzenie bez obciążenia po
pochyłości 10 stopni
3,5/metr
wzniesienia
Wydatek energetyczny z uwagi na obciążenie mięśni
Rodzaj pracy
w(b) [kJ/min.]
Prace palców dłoni i
przedramienia
Lekka
1,2 – 2,5
Średnia
2,5 – 3,8
Ciężka
3,8 – 5,2
Lekka
3,0 – 5,0
Średnia
5,0 – 7,2
Ciężka
7,2 – 9,3
Lekka
6,3 – 8,4
Średnia
8,4 – 10,5
Ciężka
10,5 – 12,6
Lekka
10,5 – 16,8
Średnia
16,8 – 25,1
Ciężka
25,1 – 35,6
b. Ciężka
35,6 – 48,2
Prace jednego ramienia
Prace obu ramion
Praca całego ciała
Metoda Lehmanna jest dwuetapowa. W etapie pierwszym dokonuje się oceny pozycji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz