Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - strona 1 Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - strona 2 Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - strona 3

Fragment notatki:

FIZJOLOGIA (V WYKŁAD, 24.03.2011) I. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych Pojedyncze pobudzenie błony komórki mięśniowej, przejawiające się potencjałem czynnościowym trwającym kilka milisekund (5 ms), wyzwala skurcz pojedynczy .
Pobudzenie mięśnia seria bodźców, w której przerwa między bodźcami jest krótsza niż cały czas skurczu, to mięsień wykona skurcz tężcowy . Jeżeli następne (kolejne) pobudzenie następuje w momencie, gdy mięsień zaczął się już rozkurczać, to mięsień wykona skurcz tężcowy niezupełny . Skurcz tężcowy zupełny występuje wtedy kiedy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedynczy.
W czasie skurczu izotonicznego komórki mięśniowe skracają się i cały mięsień ulega skróceniu , jego napięcie zaś nie zmienia się. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym zbliżają się do siebie. Skurcz izometryczny charakteryzuje się zwiększeniem napięcia bez zmian jego długości. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym nie zmieniają swojej odległości.
Ruchy kończyn i całego ciała są spowodowane przede wszystkim skurczami tężcowymi mięśni szkieletowych o typie skurczów auksotonicznych , czyli z jednoczesnym zbliżeniem przyczepów i zwiększeniem napięcia. II. Wysiłek fizyczny - praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie.
a) Charakter procesów zachodzących w pracujących mięśniach i innych narządach w czasie wysiłku zależy od:
- rodzaju skurczów mięśni,
- wielkości grup mięśniowych zaangażowanych w wysiłku,
- czas trwania wysiłku,
- intensywności pracy.
b) Zdolność wykonywania wysiłku fizycznego zależy od:
- procesów energetycznych, które są podstawą każdego wysiłku, w tym wykorzystanie metabolizmu tlenowego i beztlenowego jako źródła energii do pracy oraz od wielkości mięśniowych i pozamięśniowych rezerw substratów energetycznych, a także od regulacji neurohormonalnej wykorzystania tych substratów,
- koordynacji nerwowo- mięśniowej, szybkości, siły i umiejętności technicznych,
- sprawności termoregulacji,
- czynników psychologicznych i motywacji do pracy.
c) W zależności od rodzaju skurczów mięśni:
- wysiłki dynamiczne - wykonywane są z przeważającym udziałem skurczów izotonicznych ( w takim skurczu włókien mięśniowych zmienia się długość mięśnia, a napięcie mięśnia pozostaje bez zmian) i krótkotrwałych skurczów izometrycznych np. bieg, jazda na rowerze,
- wysiłki statyczne - wysiłki wykonywane z przewagą aktywności mięśni gdzie dłużej utrzymywane są podczas wysiłku skurcze izometryczne ( w takim skurczu mięśni wzrasta napięcie mięśni, ich długość nie ulega zmianie) np. utrzymywanie ciężaru.


(…)

… aktywności mięśni gdzie dłużej utrzymywane są podczas wysiłku skurcze izometryczne ( w takim skurczu mięśni wzrasta napięcie mięśni, ich długość nie ulega zmianie) np. utrzymywanie ciężaru.
d) W zależności od wielkości grup mięśniowych zaangażowanych w wysiłku wyróżnia się:
- wysiłki lokalne - obejmujące mniej niż 30% całej masy mięśni ( jedna lub obie kończyny górne)
- wysiłki ogólne - ponad 30% masy mięśni ( obie kończyny dolne)
e) W zależności od czasu wykonywania pracy:
- krótkotrwałe - do kilkunastu minut
- o średniej długości - od kilkunastu minut do 30-60 minut
- długotrwałe - dłużej niż 60 minut
Tabelka:
Obciążenie organizmu
Pobieranie tlenu (w l/min)
Częstość skurczów serca (/min)
Temperatura ciała (0C)
Bardzo małe
0,5
75
Małe
0,5 - 1,0
75 - 100
37,0 - 37,5
Średnie
1,0 - 1,5
100 - 125
37,5…

Lekka
8,4 - 20,5
6,3 - 14,2
Umiarkowanie lekka
20,9 - 30
14,7 - 22,6
Ciężka
31,4 - 41,4
23,0 - 30,0
Bardzo ciężka
41,9 - 51,9
31,4 - 39,3
Niezwykle ciężka
> 52
> 39,8
h) Wydolność fizyczna - zdolność do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych wykonywanych z udziałem dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia i warunkujących jego rozwój zmian w środowisku wewnętrznym organizmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz