Adaptacja, mięśnie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adaptacja, mięśnie - wykład - strona 1 Adaptacja, mięśnie - wykład - strona 2 Adaptacja, mięśnie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Adiustacja (dostosowalność) a środowisko. Rodzaj zmian przystosowawczych, zachodzących u osobników i nie utrwalających się w materiale dziedzicznym. Adiustacja określa przemiany, jakie zachodzą u osobników w odcinkach krótszych, niż życie jednostkach czasu i mają charakter odwracalny. Przemiany te nie mają wpływu na dalszy przebieg ontogenezy, wpływają one raczej na kondycję osobnika. Decydują one o poziomie np. wytrenowania, czy stopnia aklimatyzacji np. praca fizyczna, trening sportowy, powoduje wzrost masy ciała. W fizjologii pod pojęciem adaptacji rozumie się reakcje przystosowawcze adiustacje organizmu, czy jego układów, narządów, tkanek, jako odpowiedzialne na zmiany zachodzące w środowisku i wewnątrz organizmu. Zadaniem adaptacji fizjologicznej (adiustacji) jest przeciwdziałanie i lepsze znoszenie efektów zakłócających homeostazę. Czerpanie z hydrolizy ATP energii niezbędnej dla czynności ruchowych komórki mięśniowej, nosi nazwę sprzężenia mechaniczno-chemicznego. Sprzężenie elektro-mechaniczne - depolaryzacja błony komórki mięśniowej i otwarcie się kanału wolnego oraz wsuwanie się nitek cienkich aktynowych między miozynowe. Receptorami dla acetylochiny jest receptor nikotynowy i muskatynowy. Mięśnie małe, które reagują precyzyjnie i szybko, mają kilka włókien mięśniowych w... Duże mięśnie zawierają kilkaset włókien mięśniowych. Włókna szybkokurczące - duża prędkość skracania Włókna wolnokurczące - oksydacyjne - wolno się skracają. FT: FTA (o małym potencjale oksydacyjnym) oraz FTB (glikodatyczne, o dużym potencjale oksydacyjnym). FT zawiera więcej włókien mięśniowych, niż ST. FT rozwinie większą siłę, niż ST. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych: - Pojedyncze pobudzanie błony komórki mięśniowej, przejawiające się potencjałem czynnościowym, trwającym kilka milisekund (5 ms), wyzwala skurcz pojedynczy. - Jeżeli pobudzenia mięśnia, to seria bodźców, w której przerwa między bodźcami jest krótsza, niż cały czas skurczu, to mięsień wykona skurcz tężcowy. - Jeżeli następne (kolejne) pobudzenie następuje w momencie, gdy mięsień zaczął się już rozkurczać, to mięsień wykona skurcz tężcowy niepełny. - Skurcz tężcowy zupełny , występuje wtedy, kiedy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych, niż trwa pojedynczy. - W czasie skurczu izotonicznego , komórki mięśniowe skracają się i cały mięsień ulega skróceniu, jego napięcie zaś nie zmienia się. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym zbliżają się do siebie. - Skurcz izometryczny charakteryzuje się zwiększeniem napięcia mięśnia bez zmian jego długości. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym nie zmieniają swojej odległości. Ruchy kończyn i całego ciała, są spowodowane przede wszystkim skurczami tężcowymi. Wysiłek fizyczny - mianem wysiłku fizycznego określa się pracę mięśni szkieletowych, wraz z całym zespołem towarzyszącym jej czynnościowych zmian w organizmie.

(…)

…) W zależności od procesów energetycznych, wysiłki można podzielić na: - wysiłki beztlenowe - wysiłki tlenowe - wysiłki mieszane, tlenowo-beztlenowe Wydolność fizyczna - oznacza zdolność do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych, wykonywanych z udziałem dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia i warunkujących jego rozwój zmian w środowisku wewnętrznym organizmu. Pojęcie to obejmuje również tolerancje zmian zmęczeniowych i zdolność do szybkiej ich likwidacji po zakończeniu pracy. Miarą wydolności fizycznej jest czas wykonywania wysiłków o określonej stałej intensywności, do całkowitego wyczerpania. Tolerancja wysiłkowa oznacza zdolność do wykonywania określonych wysiłków bez głębszych zakłóceń homeostazy lub zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. Obciążenia względne - oznacza proporcję…
…, w tym, wykorzystania metabolizmu tlenowego i beztlenowego, jako źródła energii do pracy oraz od wielkości mięśniowych i pozamięsniowych rezerw substratów energetycznych, a także od regulacji nekrohormonalnej wykorzystania tych substratów. - koordynacji nerwowo-mięśniowej, szybkości, siły i umiejętności technicznych. - sprawności termoregulacji. - czynników psychologicznych i motywacji do pracy. W zależności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz