Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - Wysiłek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3906
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - Wysiłek - strona 1 Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - Wysiłek - strona 2 Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - Wysiłek - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych Pojedyncze pobudzenie błony komórki mięśniowej, przejawiające się potencjałem czynnościowym trwającym kilka milisekund (5ms), wyzwala skurcz pojedynczy. Pobudzenie mięśnia serią bodźców, w której przerwa między bodźcami jest krótsza niż cały czas skurczu, to mięsień wykona skurcz tężcowy. Skurcz tężcowy niezupełny występuje kiedy następne (kolejne) pobudzenie następuje w momencie, gdy mięsień zaczął się już rozkurczać Skurcz tężcowy zupełny występuje wtedy, kiedy bodźce pobudzają mięsień w odstępach czasu krótszych niż trwa skurcz pojedynczy.
Rodzaje skurczu ze względu na rodzaj wykonanej pracy W czasie skurczu izotonicznego komórki mięśniowe skracają się i cały mięsień ulega skróceniu, jego napięcie zaś nie zmienia się. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym zbliżają się do siebie. Skurcz izometryczny charakteryzuje się zwiększeniem napięcia mięśnia bez zmian jego długości. Przyczepy mięśnia w układzie szkieletowym nie zmieniają swojej odległości.
Ruchy kończyn całego ciała są spowodowane przede wszystkim skurczami tężcowymi mięśni szkieletowych o typie skurczów autoksonicznych , czyli z jednoczesnym zbliżeniem przyczepów i zwiększaniem napięcia. Wysiłek fizyczny - mianem wysiłku fizycznego określa się pracę mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie.
Charakter procesów zachodzących w pracujących mięśniach i innych narządach w czasie wysiłku zależy od:
Rodzaju skurczów mięśni
Wielkości grup mięśniowych zaangażowanych w wysiłku
Czasu trwania wysiłku
Intensywności pracy Zdolność wykonywania wysiłków fizycznych zależy przede wszystkim od: Procesów energetycznych, które są podstawą każdego wysiłku, w tym wykorzystania metabolizmu tlenowego i beztlenowego jako źródła energii do pracy, oraz od wielkości mięśniowych i pozamięśniowych rezerw substratów energetycznych, a także do regulacji neurohormonalnej wykorzystania tych substratów
Koordynacji nerwowo-mięśniowej, szybkości, siły i umiejętności technicznych
Sprawności termoregulacji
Czynników psychologicznych i motywacji do pracy
W zależności od rodzajów skurczów mięśni: Wysiłki dynamiczne - wykonywane są z przeważającym udziałem skurczów izotonicznych ( w takim skurczu włókien mięśniowych zmienia się długość mięśnia a napięcie mięśnia pozostaje bez zmian) i krótkotrwałych skurczów izometrycznych (np. chód, bieg, jazda na rowerze) Wysiłki statyczne - wysiłki wykonywane z przewagą aktywności mięśni gdzie dłużej utrzymywane są podczas wysiłku skurcze izometryczne (w takich skurczach mięśni wzrasta napięcie mięśni, natomiast ich długość nie ulega zmianie (np. utrzymanie ciężaru)


(…)

… jednej lub obu kończyn górnych)
Wysiłki ogólne, podczas których zaangażowanych jest ponad 30% masy mięśni (np. praca wykonywana za pomocą obu kończyn dolnych)
W zależności od czasu wykonywania pracy wysiłki można podzielić na:
Wysiłki krótkotrwałe, trwające do kilkunastu minut
Wysiłki o średniej długości, trwające od kilkunastu do 30-60 minut
Wysiłki długotrwałe, wykonywane dłużej niż 60 minut…
…-175
38,5-39,0
Krańcowo duże
>2,5
>175
>39,0
Klasyfikacja ciężkości pracy na podstawie wydatku energetycznego
Praca
Wydatek energii (kJ/min)
mężczyźni
Kobiety
Lekka
8,4-20,5
6,3-14,2
Umiarkowanie ciężka
20,9-30,0
14,7-22,5
Ciężka
31,4-41,4
23,0-30,0
Bardzo ciężka
41,9-51,9
31,4-39,3
Niezwykle ciężka
>52,0
>39,8
Wydolność fizyczna - oznacza zdolność do ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych, wykonywanych z udziałem dużych grup mięśniowych, bez szybko narastającego zmęczenia i warunkujących jego rozwój zmian w środowisku wewnętrznym organizmu. Pojęcie to obejmuje również tolerancję zmian zmęczeniowych i zdolność do szybkiej ich likwidacji po zakończeniu pracy.
Miarą wydolności fizycznej jest czas wykonywania wysiłku o określonej stałej, lub zwiększającej się intensywności wysiłków do całkowitego…
… się te zaburzenia.
Zdolność pobierania tlenu przez organizm to pułap tlenowy (VO2max) [cząsteczka tlenu max]
Obciążenia względne - oznacza proporcję pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen podczas wykonywania pracy, a maksymalnym pochłanianiem tlenu przez organizm (VO2max).
Wysiłki, podczas których zapotrzebowanie na tlen jest równe indywidualnej wartości (VO2max) noszą nazwę wysiłków maksymalnych.
Wysiłki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz