Elektrofizjologiam komórki pobudliwej i fizjologia mięśni szkieletowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrofizjologiam komórki pobudliwej i fizjologia mięśni szkieletowych - strona 1 Elektrofizjologiam komórki pobudliwej i fizjologia mięśni szkieletowych - strona 2 Elektrofizjologiam komórki pobudliwej i fizjologia mięśni szkieletowych - strona 3

Fragment notatki:


Elektrofizjologia komórki pobudliwej i fizjologia mięśni szkieletowych. ELEKT ROFIZJOLOGIA KOMÓRKI POBUDLIWEJ Czynność bioelektryczna komórki to trzy funkcje: -transport błony komórkowej: czynny i bierny. Dyfuzja-transport czynny (aktywny-kationy sodowe i potasowe, anion chlorkowy)-odbywa się wbrew gradientowi (różnicy stężeń)-„pod prąd”, odbywa się z nakładem energii. Jony muszą być transportowane, bowiem mają otoczkę hydracyjną i nie mogą się przepchać, „pomaga” im w tym pompa jonowa. Dyfuzja-transport bierny ze stężenia mniejszego do większego, zależy od różnicy stężeń. Jeżeli cząsteczki są duże, to potrzebują nośnika, jest to dyfuzja ułatwiona (np. w przypadku glukozy).
-pompa jonowa -sodowo-potasowa, (mechanizm działania): wyrzuca ona na zewnątrz jony sodowe, a włącza do wewnątrz jony potasowe, jest to transport czynny (aktywny), około 30% całego metabolizmu komórkowego tkanek pobudliwych jest zużywana na napęd pompy jonowej, pompa może ulec zablokowaniu, enzymem tego układu transportowego jest ATP-aza Na+-K+.
-potencjał spoczynkowy i czynnościowy komórki: potencjał spoczynkowy-to różnica potencjału elektrycznego, występująca stale w spoczynku pomiędzy wnętrzem neuronu wraz ze wszystkimi wypustkami i płynem otaczającym, to wartość: -70 do 90 mV, potencjał czynnościowy-bodziec działając na błonę komórkową neuronu zmienia jego właściwości, co z kolei wywołuje potencjał czynnościowy, wyróżniamy bodźce swoiste (adekwatne), tj. najlepiej reagujące i bodźce fizjologiczne (chemiczne, osmotyczne), gdzie musi być odpowiednia siła bodźca.
P obudliwość komórki nerwowej i mięśniowej oraz jej miary:
P obudliwość -jest to odpowiedź komórki lub tkanki na bodziec, rozróżniamy dwa rodzaje tkanek pobudliwych: tkankę mięśniową i nerwową, warunkiem pobudliwości jest obecność zmian elektrycznych w błonie komórkowej, błona komórkowa jest półprzepuszczalna (selekcyjna): mogą do niej wchodzić tylko niektóre związki (H2O,O2,CO2), pierwsze kryterium selekcji-to rozmiar cząsteczki, cząsteczka musi mieć mniejszą średnicę, niż rozmiary otworów błony, substancje, które mają duże rozmiary nie przechodzą przez błonę komórkową,( np. białka, jon sodowy i potasowy), wnętrze komórki ma charakter ujemny-jony białczanowe K+ (134 mEp), Na+ (5 mEp), na zewnątrz komórki jest ładunek dodatni-dominują jony sodowe Na+ (142 mEp), K+ (4mEp). Miarą pobudliwości jest chronaksja -jest to najkrótszy czas trwania bodźca o sile podwojonej reobazy, która prowadzi do wystąpienia reakcji na bodziec, odpowiedzi ustroju na skuteczne bodźce nazywamy reakcjami, -pobudzenie komórki-depolaryzacja błony komórkowej: polaryzacja (spoczynek)-jest to zmiana rozmieszczenia ładunku i potencjału spoczynkowego, rośnie do 0, a potem do +35 miliwoltów (mV),

(…)

… wpływu troponiny stykają się z cząsteczkami miozyny. Do połączenia miozyny z aktyną potrzebna jest energia ATP. Nitki cienkie aktyny wsuwają się pomiędzy nitki grube miozyny powodując skracanie się mięśnia poprzecznie prążkowanego i skurcz całego mięśnia. 3. Energetyka skurczu mięśniowego. Bezpośrednim źródłem energii potrzebnej do skurczów mięśnia szkieletowego jest adenozynotrifosforan-ATP. Rozkłada…
… są do ścięgien. Włókienko mięśniowe składa się z grubych i cienkich nitek-białek kurczliwych. Nitkę grubą tworzą cząsteczki miozyny, a n.cieńką tworzą cząsteczki aktyny i tropiomiozyny. Sarkomer-to podstawowa jednostka kurczliwa nici kurczliwych. Obejmuje-jeden cały prążek anizotropowy i sąsiadujące z nim dwie połówki prążka izotropowego. Prążek anizotropowy tworzą cząsteczki miozyny a prążek izotropowy…
… do komórek mięśniowych nie nadąża za zapotrzebowaniem na energię i prężność tlenu znacznie się obniża. Dochodzi do dysocjacji mioglobiny, która uwalnia związany tlen. W tym stanie energia do resyntezy ATP czerpana jest w procesie glikolizy beztlenowej. 4. Klasyfikacja włókien mięśni szkieletowych i ich charakterystyka. A/ Włókna czerwone-włókna wolnokurczliwe ST-wolno się kurczą, zachodzą tu przemiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz