Tkanki pobudliwe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tkanki pobudliwe - omówienie - strona 1 Tkanki pobudliwe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Tkanki pobudliwe REOBAZA - pojęcie teoretyczne, bodziec, który działa w nieskończoność. CHRONAKSJA - siła bodźca jest równa podwójnej reobazie. POLARYZACJA KOMÓRKI - nierównomierne rozmieszczenie jonów po obu stronach błony komórkowej. Bezpośrednią przyczyną polaryzacji (powstania potencjału) jest to, że przez błonę przechodzą prądy jonowe, ale bardzo małe ilości anionów nie nadążają za przemieszczającymi się kationami. BODZIEC - zmiana środowiska, która musi odpowiadać pewnym cechom. Wielkość potencjału czynnościowego zależy od polaryzacji wyjściowej. Komórka mocno spolaryzowana odpowie dużym potencjałem. Przyczyną depolaryzacji jest napływ jonów sodowych do wnętrza komórki wtedy następuje odwrócenie potencjałów. POTENCJAŁ INAKTYWACJI (hamowania) - sygnał do zamknięcia kanału, ale jony sodo-
we jeszcze napływają do komórki. Repolaryzacja zależy od wychodzenia z komórki potasu, co z kolei zależy od przewodności. Komórka, która ma potencjał wyższy od potencjału inaktywacji dla jonów sodu = komórka niepobudliwa. TKANKI POBUDLIWE: Tkanka nerwowa i mięśniowa (mięśnie poprzecznie prążkowane, mięsień sercowy, mięśnie gładkie jednostkowe, mięśnie gładkie wielojednostkowe) - są to tkanki, których podstawo-
wymi procesami są procesy elektro-fizjologiczne (jednak takie procesy zachodzą też w innych ·tkankach), a specyficzne czynności tych tkanek są wynikiem ich depolaryzacji. Do ich uak tywnienia dochodzi dzięki działaniu bodźców. Bodziec skuteczny powoduje ich pobudzenie i ·w wyniku pobudzenia dochodzi do właściwej czynności - mięśnie się kurczą a komórki ner wowe wydzielają mediatory (neurotransmitery). Proces pobudzenia szerzy się w tkankach ·pobudliwych - prąd czynnościowy. Fala depolaryzacji szerzy się po powierzchni. POBUDLIWOŚĆ - reakcja na działanie czynnika procesem elektrofizjologicznym, czyli de-
polaryzacją, a czynnik, który powoduje tą zmianę to BODZIEC. Bodziec może być skuteczny - powodujący całkowitą depolaryzację - lub też podprogowy - powodujący częściową depo laryzację. WRAŻLIWOŚĆ - wszystkie tkanki są wrażliwe tzn. reagują na zmiany w środowisku ze-
wnętrznym - takie czynniki nie powodują depolaryzacji komórki i są to czynniki zadrażniające. Pobudzenie może mieć charakter lokalny lub może rozprzestrzeniać się przez błonę komór- kową - powstaje prąd czynnościowy (różnica potencjałów), co jest przyczyną depolaryzacji

(…)

synapsa na drodze: synapsa → mediator→ receptor w następnej komórce→ pobudzenie następnej komórki IMPULS - wewnętrzne rozprzestrzenianie się depolaryzacji w komórce - dzięki prądowi czynnościowemu. Po depolaryzacji następuje repolaryzacja. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz