Właściwości elektrofizjologiczne mięśni gładkich - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości elektrofizjologiczne mięśni gładkich - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Właściwości elektrofizjologiczne mięśni gładkich 1. Potencjał błonowy jest często niestabilny, waha się od -35mV do -65mV. 2. Potencjał czynnościowy osiąga różną wartość, dochodzi do +15mV lub nie osiąga pozio mu zerowego. 3. W niektórych mięśniach występuje samoistna depolaryzacja i komórki które cechują się tym, określamy jako aktualne miocyty rozrusznikowe. 4. W niektórych mięśniach zmiana elektryczności z tych miejsc może szerzyć się nawet na odległe komórki, przy czym jest to proces zachodzący z dekrementem (proces pobudzenia będzie słabł w miarę oddalania się i potencjał czynnościowy nie musi dotrzeć do wszystkich komórek). Rolę aktualnych miocytów rozrusznikowych spełniają naprzemiennie różne komórki. 5. Są mięśnie gładkie jednostkowe - niepołączone ze sobą; wielojednostkowe - połączone, oraz pośrednie. 6. Proces samoistnej podprogowej depolaryzacji ma w, niektórych mięśniach, charakter rytmiczny - jest to podstawowy rytm elektryczny - BER. Czasem na szczycie fali BER mogą pojawiać się potencjały czynnościowe - w takiej sytuacji BER określamy jako oscylator napięcia mięśniowego. Rodzaje mięśni gładkich (wielojednostkowe, jednostkowe) Mięśnie wielojednostkowe są słabo ze sobą połączone, są tam żylakowatości i norad renalina wpływa na stan napięcia. Nie wykazują one automatyzmu, pobudzenie nie musi się przenosić. Aminy katecholowe docierające z krwią mogą być wychwytywane przez dużą liczbę żylakowatości i wtedy nie ma działania. Mięśnie gładkie trzewne (jednostkowe) są połączone ze sobą i pobudzenie 1 części daje pobudzenie całej warstwy. Są one bardziej wrażliwe na działanie amin katecholowych niż mięśnie wielojednostkowe.

(…)

…, oraz pośrednie. 6. Proces samoistnej podprogowej depolaryzacji ma w, niektórych mięśniach, charakter rytmiczny - jest to podstawowy rytm elektryczny - BER. Czasem na szczycie fali BER mogą pojawiać się potencjały czynnościowe - w takiej sytuacji BER określamy jako oscylator napięcia mięśniowego. Rodzaje mięśni gładkich (wielojednostkowe, jednostkowe) Mięśnie wielojednostkowe są słabo ze sobą połączone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz