Filozofia społeczna i polityczna - strona 2

Metody redukcji hałasu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Metody i środki ochrony przed hałasem Zgodnie z przepisami europejskimi i krajowymi pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997) zapewnić...

Termoregulacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

TERMOREGULACJA Z termodynamicznego punktu widzenia człowiek zachowuje się jak silnik, wymaga dostarczenia paliwa w naszym wypadku pożywienia czyli białek, tłuszczy, węglowodanów, które zostają spalane do podstawowych składników takich jak CO2 czy H2O. W tym procesie wyzwalana jest energia, która ...

Liberalizm: Kant

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Kant: Uważał, że człowiek aktywnie zmierza ku przetrwaniu /zachowania cielesnego - zgadzał się z J. Lockiem/ i do współdziałania z innymi ludźmi - tylko i wyłącznie w ten sposób możliwe jest rozwijanie idei człowieczeństwa /samorefleksyjne działanie/ oraz kształtowanie własnej osobowości; Człowiek...

Kategorie sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Kategorie sprawiedliwości społecznej: pojawiło się w poł. XIXw. - rewolucja przemysłowa wyzwoliły tęsknoty i nadzieje wykorzenionych na lepszy i sprawiedliwy porządek społeczny. Idea sprawiedliwego społeczeństwa - wybory czyniące stosunki społeczne sprawiedliwymi. Znaczenia nabiera gdy dostrzega ...

Wybiórcza prezentacja myślicieli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Wybiórcza prezentacja myślicieli z perspektywy filozofii społecznej; Kwestie problemowe u myślicieli. Filozofia społeczna: pytanie o naturę i istotę społeczeństwa; pyta o powinności człowieka /wchodzi w dziedzinę aksjologii, etyki/; Człowiek Społeczeństwo Powinności człowieka W ramach filozof...

Teoria sprawiedliwości Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Teoria sprawiedliwości Arystotelesa: * Sprawiedliwość może zaistnieć najpełniej w wspólnocie wolnej → relacje wzajemne regulowane poprzez prawa. * Prawo naturalne nie jest czynnikiem wystarczającym dla istnienia sprawiedliwości → aby istniała potrzebny jest ustrój. * Sprawiedliwość przyrodzona urz...

Filozofia polityczna w tradycji rzymskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Filozofia polityczna w tradycji rzymskiej na przykładzie Cycerona: tenże nawiązuje do stoików - krytykuje Platona i Arystotelesa za używanie pojęć ogólnych, np. sprawiedliwość, jako wytworów rozumu regulatywnego; Cyceron - genezą prawa winna być ...

Filozofia społeczna św. Tomasza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Filozofia społeczna św. Tomasza: Człowiek to byt złożony. Św. Tomasz początkuje postrzeganie człowieka jako osoby (nurt personalistyczny; filozoficzna tendencja alternatywna - człowiek jako indywiduum; inaczej wygląd filozoficzna wizja ustroju...

Myśli społeczne Holbacha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Myśli społeczna Holbacha: Charakterystyka antropologii Holbacha - niedwoistość natury człowieka: człowiek jako mechanizm złożony z różnych substancji, które działają wedle mechanizmu ukrytych działań (ale naturalizm onotologiczny - zasady moralności to zasady świata przyrodniczego; stąd postulat w...

Odrodzenie - Machiavelli i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Odrodzenie: → Wolność /zaczęto mówić przy okazji zastanawiania się nad znaczeniem i rolą w życiu społecznym religii → pojawiają się podstawy reformacji/. Zaczęto rozumieć wolność jako formę istnienia narodów; Przekonania filozoficzne vs religijne. Zaczęła zanikać łacina jako język - pojawiają si...