Wybiórcza prezentacja myślicieli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybiórcza prezentacja myślicieli  - strona 1 Wybiórcza prezentacja myślicieli  - strona 2 Wybiórcza prezentacja myślicieli  - strona 3

Fragment notatki:

Wybiórcza prezentacja myślicieli z perspektywy filozofii społecznej;
Kwestie problemowe u myślicieli.
Filozofia społeczna: pytanie o naturę i istotę społeczeństwa; pyta o powinności człowieka /wchodzi w dziedzinę aksjologii, etyki/;
Człowiek
Społeczeństwo
Powinności człowieka
W ramach filozofii społecznej wyróżnia się trzy poddziedziny:
Historiozofia: /!= historia filozofii/ jest to mądrość dziejowa, nie zakłada się periodyzacji historii - chodzi o całość dziejów; Zakłada sensowność dziejów, nie ma miejsca na przypadkowość;
Filozofia polityki: bada ustrój państwowy, polis, nauka o naturze i wartościach życia politycznego. Opis ustrojów państwowych dawnych i współczesnych, opisywanie i poddawanie ocenie instytucji danego ustroju;
Filozofia kultury: jeden aspekt z filozofii kultury → filozofia prawa.
Filozofia społeczna i polityczna pokrywa się z dziedzinami takimi jak: etyka, socjologia, biologia, nauki polityczne → różni je od nich, że oprócz aspektu opisowego ale również aspektu normatywnego /stara się wykreować nowości ustrojowe, lepszy ustrój, itd./.
Nauki polityczne wystosowuje zarzut, że filozofia społ. - polit. jest etyką stosowaną;
Zakres filozofii społ. - polit.:
Jakie są, lub powinny być, właściwie granice władzy rządu nad członkami społeczeństwa?;
Czy możliwie jest posiadanie ścisłej kontroli nad ekonomicznymi działaniami ludzi bez pozbawienia ich wolności politycznych?;
Czy wybranym przedstawicielom do ciał prawodawczych czy wolno działać wg własnego zdania czy powinni działać zgodnie ze zdaniem swojego elektoratu?.
Sposób myślenia o polityce: sofiści tak naprawdę upowszechnili myślenie o polityce - stanowili grupę filozofii społecznej /przejście od mitów do myśli wyzwolonej/; Wg sofistów państwa nie były tworzone przez bogów czy herosów, ale jest dziełem ludzi, które ma im służyć /podobnie instytucje jak prawo, sądy, czy idea sprawiedliwości/; Prawa w danym państwie są kwestią konwencji - umowy. Stawiali prymat indywidualizmu nad społeczeństwo - relatywiści /porozumienie ludzi odnośnie dobra wspólnego jest wyznacznikiem postępowania a nie natury/; Mimo wszystko uważali, że prawo naturalne jest niezmienne;
Kładli nacisk aby przestrzegać prawa pozytywnego.
Niektórzy podciągają Sokratesa jako filozofa społecznego /jest bardziej etykiem, moralistą, reprezentuje intelektualizm etyczny : człowiek z natury jest dobry, a jego złe postępowanie wynika z tego, że nie wie co jest dobre/;
Dwie metody poszukiwania prawdy przez Sokratesa / ironia : zakłada się, że mamy do czynienia z tezą prawdziwą, wiedząc że jest fałszywa, doprowadzamy do tego aby adwersarz zaprzeczył sam sobie;

(…)


Poznanie Dianoia
Popędliwa
Strażnicy
Poznanie Nous
Rozumowa
Filozofowie
Platon w Państwie chciał stworzyć alternatywę dla demokracji ateńskiej, którą uważał za kiepską;
→ Oburzył go fakt, że urzędy sprawują osoby niekompetentne /nepotyzm/. → Człowiek ma predyspozycje do bycia egoistą.
Platon pyta co trzeba zrobić, żeby wykluczyć egoizm i nepotyzm → Co jest tego źródłem? RODZINA.
Proponuje rozwiązanie…
… do niego/ - dusza człowieka podzielona jest na trzy części:
część Pożądliwa Duszy - spełnia funkcje biologiczne, odpowiada za ożywienie ciała /jeden z koni w rydwanie/; część Popędliwa Duszy - spełnia funkcje poznawcze, dąży do wiedzy aby przetrwać w świecie /jeden z koni w rydwanie/; Gdyby istniały tylko dwa konie, to rozszarpałyby rydwan bez nadzoru woźnicy część Rozumowa Duszy - spełnia funkcje etyczno - religijne, wypracowuje idee sprawiedliwości /woźnica/.
Metafora sprawiedliwości - pierścień Gygesa.
→ Czy znajdzie się człowiek sprawiedliwy, który oprze się mocy pierścienia.
Platon dochodzi do wniosku, że nie ma jednostki, która by się oparła tej mocy;
Człowiek wyciąga wniosek, że człowiek nie jest sprawiedliwy z natury. Sprawiedliwość to dobro ogółu a nie jednostki /współegzystowanie z innymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz