Filozofia społeczna i polityczna - strona 3

Hobbes - fakty i dzieła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

→ Hobbes : Dzieła: Lewiatan ; Elementy prawa ; O obywatelu . Oparcie idei o naukę, z drugiej strony pragnie uzasadnić istnienie społecznego pokoju i wypełniania obywatelskich obowiązków i powinności; Uważał się za 1. filozofa polityki. Kodeks prawa naturalnego, czyli prawa, które wiązałoby mora...

Johna Locke'a kocenpcja stanu natury 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Johna Locke'a kocenpcja stanu natury, c.d: Ws stanie natury nie istnieje jeden wspólny dla jakiejś grupy sędzia - stąd jednostka postępuje wedle własnego rozeznania. W stanie natury nie występuje permanentna walka - Locke zakłada istnienie obiektywnych norm postępowania (prawa natury, prawa rozumu...

Koncepcja Locke'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

→ Locke: Państwo nie ma siły by zmusić jednostki do przyjęcia/odrzucenia poglądów. Społeczeństwo musi przyjąć karę za wypowiedzenie posłuszeństwa - jednostka musi zdawać sobie sprawę, że zakłóca spokój, świadomość zakłócenia spokoju powinna iść w konsekwencji z sumieniem. Ateiści: zawsze wybiera ...

J. J. Rousseau i David Hume

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

J. J. Rousseau: → Okres niemowlęctwa: do czasów gdy dziecko zacznie mówić /pierwszymi nauczycielami są rodzice, których zadaniem jest umożliwienie swobody ruchu/, karmienie powinno odbywać się z cyca mamy; → Okres dzieciństwa: trwa do 12 roku życia; nie zwracać uwagi na sposób komunikacji dziecka...

Zasady filozofii prawa - Hegel

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 763

Hegel: Zasady filozofii prawa: postrzegał prawo w ogólnym znaczeniu /reicht/; Prawo dla hegla jest organizacją wolności, jako takie stanowi byt wszelkiej wolności, ujętej w pojęciach; od woli subiektywnej poszczególnych jednostek określoność objawia się w formie obowiązku - wyznaczone przez państ...

Mechanizmy wymiany ciepła

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak człowiek jako źródło ciepła, mechanizmy wymiany ciepła, przewodzeniem unoszenie, promieniowanie...

Obciążenie fizyczne dynamiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak praca fizyczna, ocena obciążenia dynamiczną pracą fizyczną, praca dynamiczna mięśni...

Narzędzia slużące do pomiaru mikroklimatu- prezenacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Termometr- Przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temper...