Koncepcja Locke'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja Locke'a - strona 1 Koncepcja Locke'a - strona 2 Koncepcja Locke'a - strona 3

Fragment notatki:

→ Locke: Państwo nie ma siły by zmusić jednostki do przyjęcia/odrzucenia poglądów.
Społeczeństwo musi przyjąć karę za wypowiedzenie posłuszeństwa - jednostka musi zdawać sobie sprawę, że zakłóca spokój, świadomość zakłócenia spokoju powinna iść w konsekwencji z sumieniem.
Ateiści: zawsze wybiera własne sumienie, nie wskaże racji stanu.
Władze państwowe powinny zabiegać o pielęgnowanie cnót i walczyć z występkami moralnymi mającymi wpływ na całość społeczeństwa.
Wg Locke państwo ma sprawować opiekę nad cywilnymi interesami jednostki - zalicza się: życie, zdrowie, własność, okres niedołęstwa, swobodę.
Dwa typy wolności:
→ stan natury /wolność naturalna/: niepodleganie woli ustawodawczej żadnego człowieka - podległość wyłącznie prawu natury;
→ umowa społeczna /wolność społeczna/: sytuacja w której nie istnieje żadna inna władza niż ta dobrowolnie powołana przez większość obywateli /możliwość kierowania własną wolą w ramach prawa/.
Absolutyzacja wolności człowieka: problem z określeniem prawa jednostki do wolności by nie kolidowało z prawem do wolności innych jednostek /ograniczenie przez powołanie wspólnoty politycznej opartej o prawa/.
Prawo ma dzielić rzeczywistość na płaszczyzny wolności: wyznaczać autonomię jednostki w różnych sferach rzeczywistości społecznej.
Twierdził, że każdy człowiek ma prawo wyboru wspólnoty politycznej - wiązał się z przekonaniem, że człowiek rodzi się istotą wolną i jako taka nie może podlegać innej władzy /innego człowieka, instytucji/ - człowiek nie może być człowiekiem bez wolności. Każda jednostka powinna mieć możność decydowania o przynależności do wspólnoty.
Podjecie decyzji przez jednostkę wiążę się z podleganiem prawu danej wspólnoty.
Prawo ma zabezpieczać jednostkę przed innymi, którzy nie chcą zaakceptować obiektywnych norm praw natury. Wolnosc czlowieka w spol. Gdy podlega wladzy ustawodawczej ustanowionej przez obywateli /brak prawa = brak wolności/.
L - człowiek nie może sam uczynić siebie niewolnikiem
przeciwnik kary śmierci
Monteskiusz: wolność niejedno ma imię, każda wspólnota ma własną wolność, wolność jest prawem, prawo swobodnego działania w ramach ustaw, podstawa prawa to spontaniczna aktywność społeczeństwo wolne to społeczeństwo w ruchu, nie ma jednej szlachetnej moralności (pozbawiałaby ona jednostki moralności) wolność ma uwględniać konkretne warunki, przeciwnik uniwersalizacji wolności, nie ma czegoś takiego jak człowiek w ogółe, są konkretni ludzie
domagał się poszanowania wolności społeczeństw LOCKE
prawo dążenia do szczęścia człowiek posiada 2 przyrodzone tendencje: 1pragnienie szczęście (hedonizm, szczytowa przyjemność) i 2. unikanie cierpienia

(…)

… wspólną a prywatną wynika z kategorii pracy /prywatna własność na ziemi usprawiedliwia pracę indywiduum/.
Człowiek ma prawo przywłaszczyć sobie tylko taką część ziemi aby dla innych żyjących w sąsiedztwie pozostała wystarczająca ilość gruntu.
Włanością prywatną może być tylko ta ziemia, którą człowiek sam da radę uprawić, ulepszyć, a następnie wykorzystać jej plony dla siebie i swoich najbliższych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz