J. J. Rousseau i David Hume

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
J. J. Rousseau i David Hume - strona 1 J. J. Rousseau i David Hume - strona 2 J. J. Rousseau i David Hume - strona 3

Fragment notatki:

J. J. Rousseau:
→ Okres niemowlęctwa: do czasów gdy dziecko zacznie mówić /pierwszymi nauczycielami są rodzice, których zadaniem jest umożliwienie swobody ruchu/, karmienie powinno odbywać się z cyca mamy;
→ Okres dzieciństwa: trwa do 12 roku życia; nie zwracać uwagi na sposób komunikacji dziecka /płacz/, wychowanie powinno odbywać się na łonie przyrody, wychowywać na wsi, a nie w miastach - zabezpiecza dzieci przed wplywem środowiska i kształtuje fizyczność; przeciwny wprowadzania zakazów, kar, gróźb /niepotrzebne/; przeciwny aby do 12. roku życia odbywała się jakakolwiek regularna nauka - ćwiczone zmysły. Powoli wprowadzana nauka geometrii; Nauczyciel ma nie tyle przekazywać wiedzę, co pomóc dziecku w mówieniu czystym, wyraźnym logicznym;
→ Okres chłopięcym: od 12 - 15r. Życia; regularna nauka przez określone przedmioty, nauka ekonomii, kwestia geografii /uczona przez rysunek, rysowanie map/, wskazywał na konieczność nauki fizyki; Chciał wzbudzić ciekawość do nauki /robić wycieczki do różnych cechów rzemieślniczych, warsztatów, itp. aby zaintrygować tym co się tam robi/;
→ Okres młodzieńczy: pomiędzy 15 a 20 rokiem życia; w tym okresie powinno być wprowadzone wychowanie moralne; powinna iść w parze nauka pewności siebie do pewnych granic /aby nie doszło do wywyższania się/; w tym okresie ma być wprowadzane wychowanie, odróżnianie dobra od zła; pomocnym w wychowaniu moralnym jest poznawanie boga → myśl teologiczna gwarantem utrzymania czystości moralnej;
uczenie fizyki, astronomii, matematyki, historii, filozofii, języka.
Postrzeganie kobiet:
twierdził, że jest równa mężczyźnie, ale zadaniem jej jest bycie matką i żoną. Kobieta powinna być chowana w celu spełniania domowych obowiązków. W stosunku do nich powinien być bardziej kładziony nacisk na wychowanie religijne, powinna być biegła w zajęciach kobiecych /szycie, gotowanie, sprzątanie/ - powinna być kształcona praktycznie.
David Hume:
zakładał, że natura ludzka jest ta sama, niezmienna. Uważał, że historia nie jest w stanie niczego nowego powiedzieć o człowieku, niczego niezwykłego odkryć; wszelkie nauki należy tworzyć w oparciu o naukę o człowieku - ta którą należy rozwijać w oparciu o obserwacje i doświadczenie;
zakładał, że człowiek przeżywa namiętności, uczucia - tworzy akty woli. Uczucie jako podstawowy akt filozofii moralnej; pierwotne uczucie człowieka to sympatia - naturalne biologiczne zjawisko, które służy solidarnemu reagowaniu; zajmowanie się człowieka samym sobą, swoją osobą jest bzdurą - etyka, filozofia społeczna powinna być zorientowana na zbiorowość.
Hume nie był kolektywistą, uznawał, że każdy człowiek jest istotą wolną i ma prawo do swobodnego rozwoju i swobodnego wyrażania sądów → postulował aby każda zasada etyczna miała charakter praktyczny /oparty o psychologię/; domagał się aby życie moralne było wolne /oparte na rozumie każdego z nas/; każdy człowiek zabiega tylko o własny interes, ale powinno to mieć charakter rozumny /mówił, że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości/ → nie jest również uzyskać racjonalnej wiedzy o bogu.


(…)

…, kodeksach prawnych/moralnych/: takie twory również alienizują się, zaczynają żyć własnym życiem i podporządkowują człowieka. Ujawnia się w: - filozofii prawa /teza/: rozwój pojęcia wolności w modyfikacjach kodeksów prawnych, instytucjach wykonawczych i praodawczych; - filozofii państwa /antyteza/: różne typy państwa jako przykład udoskonalenia wolności. - filozofii historii /synteza/ * absolutnego /synteza/: znosi się duch obiektywny w jego miejsce wchodzi bóg absolutny → syntezuje etapy wolnościowe. Syntezuje samowiedzę wolności, obiektywizację wolności tworząc obraz wolności absolutnej. znajduje swój wyraz w: - sztuce /teza/: - religii /antyteza/:
- filozofii /synteza/: najdoskonalsza forma ducha absolutnego; czysta forma wiedzy ujawniająca to samo co sztuka i religia, ale w formie pojęć. /Wszystkie trzy…
… wolności jest taka sytuacja gdzie ludzie mogą świat obiektywny jest organizowany w sposób rozumny;
W zasadach filozofii prawa: WOLNOŚĆ;
Rozumienie wolności: wybór dokonany przez pojedynczego człowieka w oderwaniu od wszystkiego innego to przypadkowa okolicznosć, nie jest to wolnośc; nasze pragnienia kształtowane są przez społeczeństwo w którym żyjemy: abstrakcyjna wolność liberałów sprowadza…
…, tym człowiek staje się istotą słabą i poniżoną.
Do Hume'a nawiązał twórca konserwatyzmu Edmund Burke: opowiadał się za emancypacją, krytykował idee ludu /zajmowało miejsce zajęte przez boga/, krytykował dziedziczności monarchii; popierał tworzenie konstytucji jako zasad ponadczasowego rozumu, jednakże od reguł konstytucjyjnych mogą zdarzyć się zmiany /okazjonalne/ - bez naruszenia całości politycznego systemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz