Robert Nozick

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Robert Nozick - strona 1 Robert Nozick - strona 2

Fragment notatki:

ROBERT NOZICK - poprzedni dwaj liberałowie byli typowymi ekonomistami - patrzyli na liberalizm z punktu widzenia gospodarki
- Nozick przeniósł te rozważania na grunt teorii państwa
- profesor uniwersytetu Columbia, "Anarchy, State and Utopia" - polemika z ideami sprawiedliwości społecznej Rawlsa
- przedstawiciel libertarianizmu, uważanego za najbardziej radykalną formę liberalizmu
- dzielimy go na
- minarchizm - państwo to państwo minimum
- anarchokapitalizm - państwo w ogóle nie jest potrzebne
każdy człowiek ma nienaruszalne prawo do życia, wolności oraz własności
- dla Locke'a uprawnienia naturalne wynikają z woli Boga
- Nozick - uprawnienia są nienaruszalne ponieważ jesteśmy istotami ludzkimi i z naszej natury wynika że nie możemy zostać
uprzedmiotowieni
- człowiek nie może być środkiem do realizacji jakichkolwiek nawet szczytnych celów innych ludzi
- uprawnienia naturalne mają charakter negatywny, niczego nie nakazują a same nie mogą być naruszalne
- uprawnienia naturalne nie kolidują ze sobą między ludźmi
Powstanie państwa minimalnego - rozważa, jak doszło do powstania państwa - punktem wyjścia są założenia zbliżone do założeń Locke'a
- jednostki mają prawo
- państwo powstało, bo niedogodna była ochrona własnych praw przez poszczególne jednostki
- powstanie państwa było powstaniem swego rodzaju agencji ubezpieczeniowych, które oferowały egzekwowanie umów oraz
ochronę życia i mienia ubezpieczonych
- jedna z agencji zdobyła faktyczny monopol na używanie siły, stając się państwem-minimum
- monopol agencji powstał dlatego, iż oferowała najmniejsze koszty usług, a zatem chroniła i gwarantowała prawa jednostek
- tylko państwo-minimum da się uzasadnić umową społeczną
- państwo-minimum różni się od anarchii, bo jedynym jego zadaniem jest ochrona praw - jest zarazem jedynym państwem które da
się usprawiedliwić
- ultraindywidualizm
Państwo minimalne - powstaje i funkcjonuje nie naruszając przy tym niczyich uprawnień naturalnych
Swoista umową społeczna - przedstawia ewolucyjny, 4 etapowy proces powstawania państwa
- państwo nie powstaje docelowo, jest konsekwencją podjętych przez jednostkę decyzji
1. odpowiednik stanu natury Locke'a
- pojawia się podział pracy - najważniejszy zawód to zawód ochroniarza
- każdy może z nią podpisać umowę - treść jest taka sama jak 2 etap umowy społecznej u Locke'a
2. na rynku pracy istnieje już mnogość agencji ochroniarskich
- rosnąca konkurencja wolnorynkowa jest zdrowa
3. na rynku pozostaje 1 agencja, pozostałe nie wytrzymały konkurencji albo połączyły się z tą jedną


(…)

… jedyne możliwe formuły zdobywania własności prywatnej
1. Zasada sprawiedliwego nabycia pierwotnego udziału
- Nozick dokonuje rewizji Lockeańskiej koncepcji - człowiek może zostać właścicielem rzeczy którą wydobędzie ze
stanu natury pod warunkiem że dokona tego samodzielnie pod wpływem własnych racji i zadośćuczyni reszcie
społeczeństwa brak możliwości wydobycia tego dobra
- libertarianizm stawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz