Liberalizm - doktryny polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizm - doktryny polityczne - strona 1 Liberalizm - doktryny polityczne - strona 2 Liberalizm - doktryny polityczne - strona 3

Fragment notatki:


Liberalizm 1. Doktryna wolności 2. Liberalizm katolicki Konieczność politycznej obecności Kościoła: Fe'licite' de Lamennais (1782-1854) Kościół winien być bardziej obecny w stosunkach społecznych, możliwe to tylko dla kościoła akceptującego demokrację
zwolennik pozbawienia papieża władzy świeckiej w PK
polityka wynika z religii, która jest gwarancją ładu społecznego
zgoda ludu wystarczająca do legitymacji ustroju
był za wyposażeniem wspólnot samorządowych w pełną autonomię
Kościół oddzielony od państwa
akceptował wolność prasy, zgromadzeń, zrzeszania się, sumienia i był za uwolnieniem nauczania od wpływu religii
przeciwny gospodarce wolnorynkowej i liberalnemu indywidualizmowi (bo katolicyzm jest z natury społeczny)
podobne do niego poglądy miał Charles de Montalembert (inicjator ruchu katolików liberalnych zwany „szkołą z Angeres”)
Wolność jako idea chrześcijańska: John Emerich Acton (1834-1902) początki wolności u Żydów
później starożytna Europa, Solon, Perykles, rzymskiego
istotą chrześcijańskiej wolności jest możliwość dążenia do prawdy (jednej i poznawalnej)
„ każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie” kres absolutyzmowi przyniosły nowożytne koncepcje prawa naturalnego
człowiek zyskał wolność konieczną do celów moralnych, zabezpieczając się przed powrotem absolutyzmu (trójpodział władzy itp.)
zwolennik społeczeństwa obywatelskiego, systemu przedstawicielskiego, ciał pośredniczących
obawiał się równości (za Arystotelesem strach przed przewagą liczby nad jakością)
nacjonalizm sprzeczny z chrześcijańskim uniwersalizmem
wolność nie jest dobra dla małych narodów - więcej zyskując cywilizacyjnie jako członkowie wspólnoty wielonarodowej
3. Obrona indywidualności: Humboldt Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835) czynny polityk Prus
neohumanista
„liberalizm arystokratyczny”
uznawał w gospodarce leseferyzm
równość wobec prawa
pełnia praw i wolności
parlament doradcą króla, ale przeciw absolutyzmowi był
zniesienie poddaństwa chłopów
dostrzegał ryzyko rozrostu biurokracji
państwo zapewnia zewn. i wewn. bezpieczeństwo
wolność słowa, prasy
prawo proste i zrozumiałe
kary małe ale pewne
zagwarantowana zasada domniemanej niewinności
ostrożność w wydawaniu przepisów o charakterze prewencyjnym
racja stanu
podkreślał rolę narodu jako podmiotu o własnej osobowości

(…)

… zasadę leseferyzmu państwa
zwolennik emancypacji kobiet (tak jak i Bentham)
9. Liberalizm drugiej połowy XIX wieku
Liberalizm konserwatywny
Thomas Macaulay (1800-1859)
teoria ewolucyjnego rozwoju konstytucyjnego ustroju Wlk. Brytanii
Walter Bagehot (1826-1877)
wpływy darwinizmu społecznego
popierał podział stanowy
państwa mogą rozwijać się tylko w warunkach wolności
dzielił władze na „skuteczne” (gabinet i Izba Gmin) oraz „dostojne” (król i Izba Lordów)
przedstawiciel liberalizmu katolickiego, lord Acton (1826-1877)
E'mile Faguet (1847-1916)
minimalizacja funkcji państwa
silne społeczeństwo ma swoje prawa, prawa jednostki są iluzją
nie ma praw przyrodzonych
Lucien Pre'vost-Paradol (1829-1870)
przeciwnik absolutyzmu władzy i demokracji
ograniczyć wolność prasy w przypadku niepokojów społecznych…
…)
krytyka praktyki rządów rewolucyjnej dyktatury
zasłynął swą koncepcją wolności:
krytykował demokratyczną koncepcję suwerenności ludu Rousseau
koncepcja „woli powszechnej” jest abstrakcyjna i ogranicza wolność jednostki tak naprawdę
był za suwerennością ludu (nie nadawał jej jednak charakteru bezwzględnego, krytykował koncepcje tejże Rousseau jako nierealną). Wynikać ona powinna z tego, że dowolna władza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz