Totalitaryzm - doktryny polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Totalitaryzm - doktryny polityczne - strona 1 Totalitaryzm - doktryny polityczne - strona 2 Totalitaryzm - doktryny polityczne - strona 3

Fragment notatki:


Totalitaryzm 1. Spory o istotę 2. Jednostka i masy Skrajny indywidualizm: Max Stirner (1806-1856) skrajny indywidualizmu
nie ma autorytetów zewnętrznych ani boskich
społeczeństwo jest de facto fikcją, pojęciem teoretycznym, tak samo państwo, naród, rodzina
egoizm
jednostka ponad moralnością
otaczających jednostkę ludzi traktuje się instrumentalnie Tęsknota za nadczłowiekiem: Friedrich Nietzsche (1844-1900) rzeczywistość relatywna w zależności od obserwatora
przez to powstają systemy moralne i etyczne bez wartości, relatywne
podział na moralność panów i moralność niewolników panowie wyznają siłę i skuteczność
niewolnicy wyznają pokorę, współczucie, altruizm, litość
najwyższa wartość i cel człowieka to samo życie
autorytetem moralnym instynkty człowieka nadczłowiek - człowiek akceptujący ten cel, doskonały fizycznie, posiadający wolę mocy , mogący żyć poza ogłupiającą wspólnotą (np. Dionizos)
nie mówił nic o podporządkowaniu reszty ludzi nadludziom antyreligijna postawa
koncepcja wymierzona (jak u Firnera i Carlyle) przeciw mieszczańskiemu, liberalnemu utylitaryzmowi i przeciw umowie społecznej jako źródła władzy
Kult bohatera: Thomas Carlyle (1795-1881) rozwój dziejów za sprawą wybitnych jednostek
wybitna jednostka za losy organicznej wspólnoty społecznej
taka jednostka jest w bliskim związku z Bogiem, altruista i nie egoista
koncepcja wymierzona (jak u Firnera i Nietschego) przeciw mieszczańskiemu, liberalnemu utylitaryzmowi i przeciw umowie społecznej jako źródła władzy
brak współczucia wobec pokonanych
kult siły (aktywności, odwagi, energii)
podział epok na pozytywne i negatywne
Teoria psychologii tłumu: Gustave Le Bon (1841-1931) jednostka działa inaczej w tłumie (państwie, narodzie, grupie)
nie da się za pomocą racjonalnych kryteriów zanalizować działania tłumu, tylko za pomocą określeń sugestii i impulsu
nadejdzie era mas w której dominować będzie wola zbiorowości, brak indywidualizmu
Bunt mas: Jose' Ortega y Gasset (1883-1955) konserwatywno-liberalne poglądy
przeciw równości w prawie i likwidacji przywilejów
społeczeństwo masowe niszczy indywidualność, upadek kultury, uniformizm
krytyka rewolucji, jako rozlewająca krew dla czystych spekulacji naukowych jednostki
przeciwnik faszyzmu Mussoliniego (był to dla niego przejaw buntu mas )
3. Faszyzm i narodowy socjalizm

(…)

… Rzeszy od 1933, gdy władzę objął Adolf Hitler (1889-1945)
systemy eklektyczne
krytyka demokracji, parlamentaryzmu, zasady rządów prawa
hasła antykomunistyczne i antyliberalne
zasada wodzostwa
jedna słuszna dopuszczalna przez partię ideologia
terror i inwigilacja obywateli
biurokratyzacja, „świecka religia”
jasny podział na to co dobre i złe
faszyzm
model społeczeństwa korporacyjnego (nawiązanie…
… na wolność decydowania
rozwój dziejów należy od rozwoju nauki, którego nie da się przewidzieć
nie ma możliwości stworzenia naukowego modelu rozwoju dziejów - podające się za takie doprowadziły do powstania totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego
podział na społeczeństwa otwarte (starożytne Ateny) i zamknięte (doktryny Platona, Arystotelesa, Hegla, Marksa)
społeczeństwo otwarte
powstanie ustroju Aten…
… - rewolucyjne i często utopijne doktryny
krytykowany przez Leszka Kołakowskiego
idealizacja społeczeństwa otwartego
nie branie pod uwagę konfliktu między wolnością a równością
nie branie pod uwagę konfliktu między interesem jednostki a zbiorowości
nie branie pod uwagę konfliktu między jednostką a państwem
ignorowanie słabości społeczeństwa pluralistycznego i demokratycznego
Korzenie totalitaryzmu: Hannah Arendt (1906-1975)
pozytywna ocena starożytności
krytykowała Oświecenie
początki degeneracji człowieka
człowiek sprowadzony do roli uczestnika w procesie produkcji
umniejszenie, a nawet niwelacja znaczenia wspólnoty
prywatność i subiektywność pozbawiła człowieka uczestnictwa w sferze publicznej
unicestwiło wolność - zwolniło człowieka tylko od pewnych ograniczeń
życie w sferze publicznej pozytywne…
… i ZSRR
Ucieczka od wolności: Erich Fromm (1900-1980)
hitleryzm jest zjawiskiem psychologicznym, ukształtowanym jednak przez czynniki socjoekonomiczne
znaczna część społeczeństwa w Niemczech przed dojściem do władzy Hitlera posiadała charakter autorytarny, sadomasochistyczny
elementy tego charakteru to chęć poddania się silnej władzy i dążenie do dominacji, a także infantylizm, skłonność do wiary w mity…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz