Idea sprawiedliwości społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idea sprawiedliwości społecznej - strona 1 Idea sprawiedliwości społecznej - strona 2 Idea sprawiedliwości społecznej - strona 3

Fragment notatki:


Idea sprawiedliwości społecznej 1. Tematy i spory 2. Socjalizm „utopijny” Ustrój industrialny: Claude Henri de Saint-Simone (1760-1825) fascynacja angielskim parlamentaryzmem
konieczność zjednoczenia Europy pod jednym rządem
później zmienił poglądy odchodząc od liberalizmu
odrzucenie historyzmu i koncepcji prawnonaturalnych
postęp ludzkości jest stały i konieczny
w dziejach ludzkiego rozwoju wyróżnia epokę teologiczną, metafizyczną i pozytywną
w historii na zmianę występują epoki „krytyczne” i „organiczne”
własność prywatna ma zostać zastąpiona własnością publiczną
istnieje walka klas między klasą industrialną a klasą nieprodukcyjną wolna konkurencja zastąpiona zostanie planowaniem i podporządkowaniem polityki gospodarczej
zniesienie zasady dziedziczenia
sprawiedliwość społeczna
powstanie ustrój industrialny
na czele uczeni i bankierzy
3 izby władzy państwowej
Izba Twórcza (inżynierowie, artyści)
Izba Ocen (uczeni)
Izba Wykonawcza (organizacja procesu produkcji, zastąpi administrację)
przejście do nowego ustroju pokojowe
rolę prawa postrzegał jako niezbyt znaczącą
doceniał wpływ religii, postulował o stworzenie nowego chrześcijaństwa z prawdziwym wypełnieniem idei miłości bliźniego
Pieniądz pracy: Robert Owen (1771-1858) wierzył w elastyczność ludzkiej natury
wiara w moc wiedzy
za wiele zła obwiniał Kościół i religię głoszące, iż los człowieka zależy od niego samego, tak taż i jego cierpienie
za Benthamem głosił idee utylitarystyczne i prawo do szczęścia
przeciwny walce politycznej i przemocy
ograniczenie czasu pracy
zakaz pracy dzieci
ograniczenie pijaństwa i kradzieży wśród robotników
wprowadzenie higieny pracy
reformy w jego zakładach przemysłowych przynosiły sukcesy
zakładał osiedla robotnicze
nie używano pieniądza
życie codzienne stopione z pracą
działały tam szkoły, przychodnie, szpitale, miejsca rozrywki i wypoczynku
własność spółdzielcza
Droga do harmonii: Charles Fourier (1772-1837) promował falanstery
dziwaczna retoryka
dziecko wychowywane przez wszystkich ludzi
wolna miłość
ekonomia, prawo, filozofia i teologia to nauki niepewne
nieszczęścia świata wynikają z ignorowania boskich planów przez człowieka
sprawiedliwość nauką ścisłą
dążenie do wyzwolenia 13 namiętności u ludzi
w nowym świecie znikną granice, będzie jeden język


(…)

…, a nawet wielopartyzmu, z ograniczeniem do partii robotniczych
żądał wolności dla sztuki i nauki (po usunięciu wątków szkodliwych dla rewolucji)
uważał, że w ZSRR potrzebna jest nowa rewolucja
chciał powierzyć władzę radom delegatów z wyborów i różnych partii robotniczych
Sprzeciw wobec samostanowienia narodów: Róża Luksemburg (1870-1919)
krytyczna do Lenina i rewizjonizmu
wysunęła koncepcję akumulacji kapitału…

kapitalizm może ewolucyjnie zmienić się w socjalizm
nie wykluczał roli państwa także w socjalizmie
„to co nazywamy pospolicie ostatecznym celem jest dla mnie niczym, ruch jest wszystkim”
cenił prawa człowieka
przy reformach, etap przejściowy po rewolucyjny, dyktatura proletariatu, może być niepotrzebny
Nowa hegemonia: Antonio Gramsci (1891-1937)
kluczowym pojęciem hegemonia
jeden z elementów rewolucji…
… się narodów
Polemika z Leninem: Karol Kautsky (1854-1939)
nie zgadzał się z Leninem w kwestii imperializmu jako ostatnim stadium kapitalizmu i z koniecznością rewolucji
wpływ darwinizmu i materializmu historycznego - państwo powstało w wyniku podboju (wbrew stanowisku Engelsa)
dyktatura proletariatu pojmowana jako stan przejściowy w którym mogą funkcjonować stare instytucje państwa, a nie jako konkretna…
… proletariatu pojmował jako wyzwolenie moralne
proletariat musi walczyć wyzwolenie swego narodu, aby nie stracić tożsamości
Socjalizm II Rzeczypospolitej: Ignacy Daszyński (1866-1936)
zwolennik reformistów
rozdział narodu od państwa
nie zgadzał się z etnicznym pojmowaniem narodu
skupiał się na poprawie losu robotników i chłopów w teraźniejszości, a nie na szczegółach przyszłego, mętnego socjalizmu w pełnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz