Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w - strona 2

note /search

Wykład - definicja faszyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

FASZYZM [wł. (…) … faszyzmu rozwinął Mussolini w La dottrina del fascismo (1932). Ideologia faszyzmu nie stanowiła zwartego systemu światopoglądowego, lecz była eklektycznym połączeniem różnych elementów, m.in. darwinizmu społecznego...

Wykład - feministyczny ruch

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

FEMINISTYCZNY RUCH, ruch społ. zaliczany do nowych ruchów społecznych, pojawił się w skali masowej w poł. lat 60. w USA, a następnie w krajach zach. Europy. Ruch feministyczny nawiązuje do tradycji emancypacyjnych ruchów kobiecych z pr...

Wykład - Feminizm kulturowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 301
Wyświetleń: 910

Feminizm kulturowy Feminizm kulturowy, czyli drugą falę feminizmu otwiera praca S. de Beauvoir Druga płeć (1949, wyd. pol. 1972), w której na postawione pytanie: kim jest kobieta? daje ona zaskakującą odpowiedź: nikt nie rodzi się kobietą, kobie...

Wykład - definicja feminizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1050

FEMINIZM Feminizm stanowi nazwę bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły i teorie są połączone wspólnym przekonaniem, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji. Ze względu na historię ruchu i jego obecny charakt...

Wykład - definicja ideologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

IDEOLOGIA [gr.], filoz. słowo utworzone przez A.L. Destutta de Tracy 1796, określające naukę o ideach (rozumianych jako zmysłowe percepcje), która miała opisywać związki zachodzące między nimi, pokazując w jaki sposób z pierwotnych danych zmysłowych powstaje ludzka wiedza i moralność; koncepcji tzw....

Wykład - charakterystyka islamu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

ISLAM [arab.], monoteistyczna religia wyznawana przez ok. 20% ludności świata (ok. 900 mln), gł. Azji i Afryki, oraz przez mniejsze grupy na innych kontynentach. Islam pojawił się na pocz. VII w. wśród arab. plemion Płw. Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześc. monoteizmu....

Wykład - definicja katolicyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

KATOLICYZM, treść nauczania Kościoła katolickiego, całość przyjętych w nim zasad odnoszących się do wiary, moralności, życia rel. i funkcjonowania Kościoła; także sam Kościół katol. jako społeczność. Katolicyzm głosi wraz z innymi wyznaniami gł. zasady chrześc. ( chrześcijaństwo): Bóg jest jeden w t...

Wykład - definicja konserwatyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

KONSERWATYZM [łac.]: 1) Postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju polit. itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian, do nowości. 2) Konserwatyzm polityczny kierunek polit. nawiązujący do konserwatywnej filozofii społ.; przyjm...

Wykład - definicja liberalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

LIBERALIZM [łac.], koncepcja teoret. i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis dotyczący wolności] i nieskrępowana przymusem polit. działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu...

Wykład - nacjonalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

NACJONALIZM GOSPODARCZY, ideologia i polityka, których celem jest osiągnięcie przez państwo siły ekon. zapewniającej polit. niezależność. Charakterystyczne dla nacjonalizmu gospodarczego jest dążenie państwa do utrzymania bądź odzyskania kontroli nad zasobami naturalnymi kraju oraz formułowanie prio...