Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w - strona 3

note /search

Wykład - nacjonalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

NACJONALIZM [łac.], postawy i ideologie uwydatniające odrębność nar., szczególne znaczenie przynależności do narodu, moralną wartość solidarności nar. oraz nadrzędność interesu nar. w stosunku do interesu jednostek i wszelkich innych grup społ.; w niektórych językach termin n. ma charakter gł. opiso...

Wykład - definicja pacyfizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1323

PACYFIZM [łac.]: 1) Zespół poglądów głoszących konieczność usunięcia bądź ograniczenia wojen i zapewnienia ludzkości pokoju. Idea pacyfizmu wyrażająca się w dążeniu do stworzenia świata wolnego od przemocy i wojen występuje w wielu systemach filoz., rel., społ., zawiera ją m.in.

Wykład - definicja populizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

POPULIZM [łac.]: politol. 1) Tendencja społ.-polit. (nasilenie określonych przekonań i zachowań) lub masowy ruch opierający się na następujących ideach i wyobrażeniach: stereotypie prostego (zwykłego) człowieka (np. człowieka z ludu, człowieka pra...

Wykład - definicja postkomunizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

POSTKOMUNIZM Termin postkomunizm jest używany w odniesieniu do okresu, który nastąpił po upadku komunizmu w krajach, gdzie ustrój ten panował; okres ten cechuje: rozpad dawnego systemu politycznego i gospodarczego, odbywający się w warunkach g...

Wykład - definicja rasizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

RASIZM [franc. (…) … jednorasowych. Rasizm został przyjęty w hitl. Niemczech jako podstawa ideologii reżimu ( nazizm), jako dogmat tej ideologii, który w czasie II wojny świat. posłużył za teoretyczne usprawiedliwienie zbrodni ludobójstwa ( ludo...

Wykład - charakterystyka socjalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

SOCJALIZM [łac.]: 1) powstałe w XIX w. ideologie i ruchy społ., dążące do równości i sprawiedliwości społ.; 2) określenie stosowane niekiedy do charakterystyki ustroju społ. tych krajów wysoko rozwiniętych (zwł. eur.), w których gospodarce rynkowej towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu n...

Wykład - społeczna nauka kościoła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA, poglądy na temat moralnego i rel. aspektu życia społ., gosp. i polit. oparte na chrześc. koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześc., zwł. w katolicyzmie; społeczna nauka kościoła obejmuje nauczanie społ. Kościoła (dokumenty kośc.) i katol. naukę...

Wykład - definicja syndykalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

SYNDYKALIZM [franc.], wywodzący się od P.J. Proudhona kierunek teoret. w ruchu robotn. oraz związany z nim ruch społ., cieszący się znaczną popularnością w zach. Europie w pierwszych dekadach XX w. Syndykalizm zakładał prymat celów ekon. nad polit. w walce proletariatu o swoje prawa; upatrywał w zwi...

Wykład - charakterystyka komunizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

KOMUNIZM [łac.]: 1) ideologia postulująca równość ( egalitaryzm) i wspólnotowość w organizacji życia społ. oraz racjonalność w kierowaniu życiem gosp., głosząca nieuchronność upadku kapitalizmu i potrzebę działań dla osiągnięcia tego celu; 2) w teorii marksist. ( marksizm) najwyższa, bezklasowa form...

Demokracja ateńska - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1064

Demokracja ateńska: Demokracja ateńska powstała w wyniku kompromisu, pomiędzy arystokratyczną tradycją, a doktryną demokratyzacji (stanowiła wsparcie ideowe dla faktycznych porządków demokratycznych w państwach-miastach). Upływ czasu i ...