Założenia polityczno-ustrojowe chadecji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia polityczno-ustrojowe chadecji- opracowanie - strona 1 Założenia polityczno-ustrojowe chadecji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Założenia polityczno-ustrojowe chadecji
Ustrojem politycznym propagowanym przez chrześcijańskich demokratów jest demokracja, która szczególny nacisk kładzie na rozwój wszelkich form samorządności lokalnej i zasadę pomocniczości. Wynika to z poglądu, że na najniższych szczeblach życia publicznego najpełniej może być realizowany ideał solidaryzmu społecznego. W dziedzinie polityki gospodarczej chrześcijańscy demokraci są autorami koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Jest to model, który w pełni respektuje własność prywatną, ale jednocześnie uwzględnia potrzebę umiarkowanej ingerencji państwa w sferę socjalną. W takim duchu sformułowany jest na przykład program polityczny największej na świecie partii chrześcijańskich demokratów - niemieckiej CDU (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej).
Program polityczny chadecji został przyjęty na posiedzeniu Komitetu Politycznego Światowej Unii Chrześcijańsko Demokratycznej w Rzymie w 1976r. Uwzględniono w nim zróżnicowane warunki działania partii chadeckich. W „Manifeście politycznym zawarto:
- zasady budowy przyszłego społeczeństwa wolnego i sprawiedliwego, personalistycznego i wspólnotowego, potwierdzając nadrzędność osoby ludzkiej
- zasady budowy społeczeństwa wspólnotowego jako społ. pluralistycznego, czyli wspólnoty wspólnot
- propozycję budowy systemu społecznego opartego na wartościach etycznych, humanistycznych i demokratycznych
- misję chrześcijańskiej demokracji to budowanie społeczeństwa ludzi i narodów wolnych i solidarnych, które powinno być prowadzone łącznie z innymi ruchami.
- pragnienie demokracji, która świadoma istnienia konfliktów społecznych, stara się przezwyciężyć napięcia z nich wynikające. Ideologię poszczególnych partii chadeckich charakteryzuje szereg wspólnych cech, aczkolwiek występujących w różnym natężeniu:
- apelacja do religijnych motywacji i przekonań, mimo świeckiego charakteru ich ruchu
- głoszą, że reprezentują całe społeczeństwa, a w istocie przyciągają tylko odłamy ich poszczególnych warstw.
Niejednorodność socjalna chadecji wywołuje niekiedy niechęć do wyraźnego formułowania programów politycznych. Parte chadeckie nie posiadały nigdy silnego ruchu związkowego. Wprawdzie w rok 1930 powstała europejska Konferencja Międzynarodowa Chrześcijańskich Związków Zawodowych (CISC), ale nie zdobyła większego autorytetu. Partie, które można zaliczyć do nurtu chadeckiego w większości powstały dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy nastąpiło zbliżenie partii katolickich i protestanckich. W praktyce politycznej Europy Zachodniej chrześcijańska demokracja doszła do ogromnego znaczenia politycznego. Ugrupowania wprost określające się jako chadeckie lub ideowo pokrewne chadecji przez wiele lat rządziły lub odgrywały istotną rolę:


(…)

…-Demokratyczne Centrum - CCD; *w Niemczech - Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna - CDU i Unia Chrześcijańsko-Społeczna - CSU; *w Belgii - Partia Socjalno-Chrześcijańska - PSC i Chrześcijańska Partia Ludowa - CVP; *w Austrii - Austriacka Partia Ludowa (OeVP); *w Holandii - Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA); *na Ukrainie - Związek Chrześcijańsko-Demokratyczny (ХДС); *w Szwajcarii - Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii (CVP);
Największe sukcesy polityczne partii chadeckich po II w. św. były rezultatem:
- kompromitacji faszyzmu i powiązanych z nim doktryn, co otwierało pole do popisu ideologii chadeków
- wstrząs moralny wywołany skutkami faszyzmu determinował rewizję dotychczasowych wartości- ludziom zmęczonym wojną łatwa była do przekonania filozofia godności i wartości człowieka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz