Wyższa Szkoła Bankowa w Pile

note /search

Historia powszechna - wykłady i ćwiczenia

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Pile
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2723

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rewolucja 1917 przyczyny, kondycja polityczna, gospodarcza i społeczna Rosji, przystąpienie do wojny, rewolucja lutowa przebieg, co to jest dwuwładza? (…) …) Ogłoszenie tez kwietniowych przez lenina e) rewolucja październikowa.: - zdobycie Pał...