Historia Polski - strona 4

Ogólnostanowe polskie przywileje szlacheckie (1374-1505)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Od 2 poł XIV wikeu pozycje stanu szlacheckiego wyznaczały przywileje monarsze za najważniejsze z nich uważa się przywileje : a) koszycki z 1381 b) gwarantujace szlachcie nietykalność osoby I majątu wystawione prze wł. Jagiełłe c) jedleńsko - krakowskie d) cerekwicko nieszawskie e) mielnicki OG...

Państwo wczesnopiastowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Państwo wczesnopiastowskie W epoce wczesnopiastowskiej władza skoncentrowana była w ręku księcia, którego wspierała rada złożona z możnowładców. Książę uosabiał państwo i bezpośrednio sprawował władzę regularnie objeżdżając wraz ze swym dworem terytorium swego kraju. Władca był najwyższym sędzią, gw...

Pokój wieczysty w Polanowie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Pokój wieczysty w Polanowie (od miejscowości "Polanowo" nad Wiaźmą), pomiędzy Rzecząpospolitą a Rosją z 14 czerwca 1634 r. kończył wojnę smoleńską 1632-1634, a w praktyce podsumowywał wojny polsko-rosyjskie toczone w I poł. XVII w. Chcąc wykorzystać naturalne osłabienie państwa w czasie z...

Powstanie Kościuszkowskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 588

Powstanie Kościuszkowskie Powstanie kościuszkowskie, powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Przyczyny wybuchu powstania Przyczyną wybuchu walk był

Prawa kardynalne - omówienie - Demokracja szlachecka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju demokracji szlacheckiej, gw...

Przywileje szlacheckie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Przywileje szlacheckie 1388 - przywilej piotrkowski Władysław Jagiełło - król musiał wykupić szlachcica do niewoli, jeśli ten dostał się do niej poza granicami krraju; wypłata żołdu w wysokości 3 grzywny od kopii podczas wyprawy zagranicznej; niepowierzanie zamków osobom obcej narodowości 1422 - p...

Reformacja I kontrreformacja w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Reformacja I kontrreformacja w Polsce Hasła reformacyjne Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach po jego wystąpieniu. Szerzyły się one najpierw wśród mieszczan i uczonych, później wśród szlachty. Ruch reformacyjny rozszerzał się początkowo potajemnie, gdyż król Zygmunt Stary nie był mu ...

Rozbicie dzielnicowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) od śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 do koronacji Władysława Łokietka w 1320. Wzrostu roli możnowładztwa i Kościoła oraz trwałego odejścia ziem Pomorza oraz Śląska. Na mocy testamentu Krzywoustego kraj został podzielony na dzielnice Senio...

Rozbiory Polski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 791

Rozbiory Polski U źródeł rozbiorów leży współdziałanie Rosji i Prus na sejmie konwokacyjnym w 1764. 11 kwietnia mocarstwa te podpisały tajny aneks do traktatu sojuszniczego, w którym zobowiązały się do wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko Rzeczypospolitej, gdy strony uznają, że zagrożone są ic...

Sejm walny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071

Sejm walny - nazwa parlamentu w dawnej Polsce. Było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej, istniejące w okresie od XV do XVIII wieku. W tym czasie znacząco zmieniał się jego skład i charakter. Sejm walny powstał na począt...