Historia Polski - strona 5

Sejm Wielki - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Sejm Wielki Katarzyna II, atakowana od północy przez Szwedów, zaangażowana w długotrwałe wojny z Turcją, zajęta walkami z Austrią o wpływy na Bałkanach, a z Prusami na Morzu Bałtyckim, zezwoliła Polskiej szlachcie na zebranie sejmu skonfederowanego (odbyło się to na zjeździe w Kunowie w 1787 roku),...

Unie polsko-litewskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Unie polsko-litewskie Idea unii polsko-litewskiej powstała w wyniku zagrożenia, jakie dla obydwu państw na przełomie XIV i XV wieku stanowił Zakon Krzyżacki. Państwo polsko-litewskie stało się jedną z potęg europejskich, co stworzyło możliwości skuteczniejszego przeciwstawienia się Krzyżakom i dawa...

Władza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Władza w Polsce Piastowie Władcy dzielnicowi Obcy (Przemyslidzi, Andegawenowie) I Piastowie Jagiellonowie Królowie elekcyjni Władcy w okresie zaborów Piastowie Na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janus...

Wiek XVI - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

Wiek XVI Wiek XVI nazywany jest w polskiej tradyscji “złotym wiekiem” za takim widzeniem jego miesca w przeszłości przemewjają: a) wszechstronny rozwój cywilizacyjny na miare epoki b) szczególna droga rozrostu tarytorialnego państwa - unia, inkorporacje c) zniesienie poddaństwa d) pozycja mocar...

Wojna o Inflanty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Wojna o Inflanty Dania - Chrystian III (do 1559) i Fryderyk II z dynastii Oldenburgów Polska - Zygmunt II August z dynastii Jagiellonów Rosja - car Iwan IV Groźny z dynastii Roma...

Wojny z Turcją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Wojny z Turcją Jan Sobieski wychowywany był w duchu tradycji rycerskich. Wielki wpływ na jego politykę wywarł pobyt we Francji, stąd był zwolennikiem stronnictwa francuskiego. To wydarzenie zadecydowało o wciągnięciu w życie polityczne młodego chłopaka, rozpoczynając jego karierę publiczną. Romans ...

Wojny ze Szwecją - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Wojny ze Szwecją Wojny polsko-szwedzkie zanim jeszcze rozpoczął się sławny, głównie za sprawą Sienkiewicza, potop szwedzki, podzielone były na kilka etapów. Ogólnie wyodrębnić można wojnę o inflanty oraz wojnę o ujście Wisły oraz wojnę prze...

Wolna elekcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wolna elekcja to wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. P...

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Zjednoczenie i odbudowa Polski w XIII i XIV w. Skutki rozbicia dzielnicowego były katastrofalne dla polskie gospodarki ,gdyż występowały bardzo duże utrudnienia w handlu, które wyglądały w ten sposób ,że książęta dzielnicowi nakładali np. opłaty na kupców za przejazd przez ich terytorium ale także ...

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1001

Zjednoczone, Odrodzone Królestwo Polskie państwo polskie w okresie od 20 stycznia 1320[1] do 4 marca 1386 za panowania dwóch ostatnich Piastów i Andegawenów. Administracyjnie dzieliło się na prowincje i województwa, lub ziemie. Mazowszem (od 1351 lenno Polski),