Historia Polski - strona 6

Monarchia patrymonialna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. P. Weingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2184

Monarchia patrymonialna - najstarsza forma państwa feudalnego, zapoczątkowana w państwie frankońskim za panowania dynastii Merowingów, chociaż jej rozkwit przypadł na czasy dynastii Karolingów. Charakterystyczna dla wczesnego średniowiecza. J...

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodawstwo sejmu czteroletniego-opracow...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1043

KONSTYTUCJA 3 MAJA I DALSZE USTAWODAWSTWO SEJMU CZTEROLETNIEGO (1788 - 1792) PRZYGOTOWANIE I CHARAKTER USTAWY KONSTYTUCYJNEJ W wyniku dalszego wzrostu dążeń reformatorskich i sprzyjającej sytuacji międzynarodowej zwołano do Warszawy sejm - S...

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2030

Artykuły Henrykowskie (12.05.1573 r.) w 1572 r. umarł bezpotomnie Zygmunt August i próbowano zorganizować państwo w okresie bezkrólewia obóz protestancki (dysydencki) domagał się na piśmie zasad wyboru nowego króla jego pozycji ustr...

Księga elbląska-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1071

84 § 20 (20.1] Co do kar, której wyżej są w grzywnach wymienione, niech będzie wiadome, że liczy się 3 grzywny [kary] na l grzywnę'. Jeśli ktoś płaci karę 6 grzywien, to jest to 9 skojców. [20.2] Niechaj będzie wiadome, skąd kara, która nazywa się trzysta, wywodzi swoją nazwę: dawniej istniał w Pols...

Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku-oprac...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 roku. Korektura praw jest czasem błędnie zwana „Statutem Mikołaja Taszyckiego”, dla podkreślenia jego roli w jej współtworzeniu. Geneza Już w XIII wieku zwracano uwagę na konieczność spisywania prawa zwyczajowe...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

Sądownictwo (X w. - 1320) Sąd monarszy (sąd państwowy) Władca najwyższym sędzią monarcha, wojewoda i kasztelan (z-cy), asesorzy, podsędek sąd książęcy (w dzielnicach); sąd in curia (na dworze) lub in colloqio (na wiecu) właściwość zupełna - każda sprawa oprócz ludności niewolniczej właściwość ...

Powstanie i rozwój sejmów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

Powstanie i rozwój sejmów W okresie od XIV w, do schyłku następnego stulecia istniały w Polsce, działające równoległe i alternatywnie, trzy rodzaje zgromadzeń: sejm walny, sejmy prowincjonalne i sejmiki ziemskie. Były one formalnie równorzędne. ...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1141

Sławomir Maszewski KONSTYTUCJA 3 MAJA. ANALIZA. KONSTYTUCJA (łac. constitutum) W dawnej Polsce wszystkie ustawy sejmowe; zespół postanowień sejmowych wpisywanych do Metryki Koronnej i ogłaszanych drukiem. (do Metryki Większej - kan­clerz, do Mniejszej - podkanclerzy; wpisywano przywileje, nadania...

Artykuł o miastach 19.04.1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł I. O miastach   1-mo Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej za wolne uznajemy.   2-do Obywatelów takowych miast jako ludzi wolnych, ziemię ...

Artykuł o prerogatywach mieszczan 19.04.1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł II. O prerogatywach mieszczan   1-mo Prawo kardynalne neminem captivabimus nis...