Historia Polski - strona 7

Artykuł o sprawiedliwości dla mieszczan

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

MIASTA NASZE KRÓLEWSKIE  WOLNE W PAŃSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ [USTAWA Z 19 IV 1791 R.] (Volumnia Legum, t. IX, s. 215-219, Kraków 1889) Artykuł III. O sprawiedliwości dla mieszczan   1-mo Zostawując miasta przy właściwych sobie granicach miast jurysdykcjach, też miasta z przedmieściami spod innych w...

Dekret naczelnika państwa z 22 XI 1918

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

DEKRET NACZELNIKA PAŃSTWA O NAJWYŻSZEJ WŁADZY REPREZENTACYJNEJ REPUBLIKI POLSKIEJ Z 22 XI 1918 R. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 41 z dnia 29 listopada 1918 r.) Na podstawie dekretu z dnia 14 listopada r.b. przedłożył mi Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej proj...

Konstytucja Księstwa Warszawskiego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 896

KONSTYTUCJA KSIESTWA WARSZAWSKIEGO Z 22 LIPCA 1807 R. (Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] z 1807 r., t. I, s. II- XLVIII) Tytuł I Art. 1. Religia katolicka, apostolska, rzymska jest religią stanu. Art. 2. Wszelka część religijna jest wolna i publiczna. Art. 3. Księstwo Warszawskie podzielone bę...

Konstytucja Polskiej Republiki Ludowej 1952

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ UCHWALONA PRZEZ SEJM USTAWODAWCZY W DNIU 22 LIPCA 1952 R. (Dz. U. Nr 33, poz. 232 z dnia 23 lipca 1952 r.) Polska Rzeczpo...

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i Jego okręgu z dnia 15 lipca - 11 września 1818 r.   Artykuł I. Religia katolicka apostolska rzymska (wyznawana od większej części mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu) utrzymuje się jako religia kraju. Będzie zawsze przedmiotem szczególniejszych ...

Mała Konstytucja z 20.02.1919

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. P.P.P. nr 19, poz. 226) I Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd Naczeln...

Pacta Conventa Henryka Walezego

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

PACTA CONVENTA HENRYKA WALEZEGO Z 1573 R. 1. Aby były pewne pakta między Koroną Polską a Królestwem Francuskim. 2. Aby król francuski na wojnę moskiewską 4 tysiące Gwaskonów posłał i na sześć miesięcy żołd im zapłacił, a król potem, żeby im z skrzynki...

Ustawa 8 VII 1935 wybory prezydenckie - wybory powszechne

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

CZĘŚĆ II Głosowanie powszechne Rozdział I Wskazanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej przez ustępującego Prezydenta Art. 29. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z prawa wskazania przez siebie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzi głosowanie powszechne w ciągu sie...

Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

USTAWA Z 8 VII 1935 R. O WYBORZE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ [WYCIĄG] (Dz.U.R.P. Nr 47, poz. 321) CZĘŚĆ I Zgromadzenie Elektorów Rozdział I Zwołanie Zgromadzenia Elektorów Art. l. (l) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej. (2) W zarządzeniu o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów ...

Ustawa rządowa 3.05. 1791

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw. dr hab. Jacek Matuszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

USTAWA RZĄDOWA Z 3 MAJA 1791 R. (Volumnia Legum, t. IX, s. 220-225, Kraków 1889) W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński...