Władza w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza w Polsce - omówienie - strona 1 Władza w Polsce - omówienie - strona 2 Władza w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Władza w Polsce Piastowie
Władcy dzielnicowi
Obcy (Przemyslidzi, Andegawenowie) I Piastowie
Jagiellonowie
Królowie elekcyjni
Władcy w okresie zaborów
Piastowie
Na tronie królewskim do 1370 (Kazimierz Wielki), na Mazowszu do 1526 (Janusz III); ostatnim jej przedstawicielem był zmarły 1675 książę legnicko - brzesko - oławski Jerzy Wilhelm. Według Kroniki Galla Anonima założycielem dynastii miał być legendarny kmieć Piast, a następcami kolejno: Siemowit, Lestek, Siemiomysł i Mieszko I; historyczne istnienie trzech poprzedników Mieszka jest prawdopodobne. W 1138 nastąpiło rozbicie dzielnicowe państwa, trwające do początku XIV w., gdy główne dzielnice kraju znalazły się w ręku Władysława Łokietka; jego następcą był Kazimierz Wielki. Nazwa Piastowie jako określenie dynastii pojawiła się w XVIII w
Mieszko I
Bolesław I Chrobry
Mieszko II
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II Śmiały
Władysław I Herman
Zbigniew
Bolesław III Krzywousty
Władcy dzielnicowi
Rozbicie dzielnicowe, zwane rozdrobnieniem feudalnym, to etap rozwoju państwa feudalnego, polegający na jego podziale na mniejsze jednostki terytorialne, które uzyskiwały stopniowo coraz większą samodzielność polityczną. W zachodniej Europie rozbicie dzielnicowe miało formę uniezależnienia się wielkich wasali królewskich od suzerena (monarchy) w wyniku dziedziczności urzędów, w Polsce, w Czechach, na Rusi był to podział państwa między coraz liczniejszych członków dynastii książęcych - Piastów, Przemyślidów, Rurykowiczów. W 1138, w wyniku ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego, nastąpił podział Polski między jego synów. Podział Bolesława Krzywoustego okazał się trwały; pogłębiał się w XII i XIII w., przetrwał do XIV w.
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Leszek I Biały
Władysław III Laskonogi
Mieszko Plątonogi
Henryk I Brodaty
Konrad I Mazowiecki
Henryk II Pobożny
Bolesław V Wstydliwy
Leszek II Czarny
Henryk IV Probus
Przemysł II
Obcy I Pastowie
Przemyslidzi
Andegawenowie
Wacław II Czeski
Władysław II Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga


(…)


Władysław II Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga
Jagiellonowie
Dynastia panująca w Polsce, Wielkim Księstwie Litewskim, na Węgrzech i w Czechach w XIV-XVI w. Jej założycielem był Władysław II Jagiełło W 1377 objął on władzę zwierzchnią na Litwie, w 1386 (po poślubieniu Jadwigi) został powołany na tron polski. W 1440-44 i 1490-1526 Jagiellonowie zasiadali na tronie węgierskim (król polski…
… czeskie i węgierskie przyczyniła się do tego, że popierali oni Krzyżaków w ich walce z Polską i Litwą. Na zjeździe w Wiedniu w 1515 król polski Zygmunt I Stary, król czeski Władysław Jagiellończyk oraz cesarz niemiecki Maksymilian I Habsburg podpisali traktat zobowiązujący do zawarcia małżeństw między dziećmi Jagiellonów i Habsburgów; na mocy tego traktatu w wypadku śmierci Ludwika Jagiellończyka trony…
… Jagiellończyk (1461 - 1506), wielki książę litewski i król Polski;
Zygmunt I Stary (1467 - 1548), król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August 1548-1572 (koronowany 1529) Wazowie
Wazowie, Vasa, dynastia szwedzka panująca w Szwecji 1523 - 1654 i w Polsce 1587 - 1668. Założycielem dynastii był Gustaw I Waza, który w 1523 zdobył tron szwedzki jako przywódca zwycięskiego powstania przeciw Danii…
… królewskiej. Ich pretensje do tronu szwedzkiego były jedną z przyczyn, które doprowadziły do niekorzystnych dla Polski wojen ze Szwecją. Tylko pierwszemu władcy polskiemu z dynastii Wazów, Zygmuntowi III Wazie, udało się na krótko zasiąść na tronie Szwecji. Ostatnim królem z dynastii Wazów w Polsce był Jan II Kazimierz.
Zygmunt III Waza 1587-1632
Władysław IV Waza 1632-1648 Jan II Kazimierz 1648-1668…
…. Za panowania Wazów Szwecja rozszerzyła swe posiadłości na wybrzeżach Morza Bałtyckiego, kosztem Polski, Niemiec i Danii, a liczne wojny były źródłem dochodów państwowych Szwecji. W walce z opozycją możnowładczą Wazowie opierali się na szlachcie, a nawet na chłopach. W Polsce Wazowie panowali jako władcy elekcyjni, dążąc bez większego powodzenia do zapewnienia sobie dziedziczności tronu i wzmocnienia władzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz