Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu - wykład, 2 sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu - wykład, 2 sem - strona 1 Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu - wykład, 2 sem - strona 2 Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu - wykład, 2 sem - strona 3

Fragment notatki:

Budowa stalinowskiego modelu socjalizmu (1947-55)
Nowy system rzadzenia
Blok Stronnictw Demokratycznych i Związków Zawodowych uzyskał 394 mandaty, PSL 28, Stronnictwo Pracy 12, PSL `Nowe Wyzwolenie” 7 i niezależni katolicy 3.
Marszalkiem Sejmu został Władysław Kowalski. W dniu 4.02.47r. sejm uchwalił ustawę konstytucyjną o kreowaniu urzędu prezydenta, którym został Bolesław Bierut. Premierem został Józef Cyrankiewicz, wicepremierami zostali Władysław Gomułka i Antoni Korzycki. 19.02.1947- uchwalono Małą Konstytucję, czyli ustawę o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. - rząd zyskał dużą swobodę działania
- powrócono do przedwojennej tradycji głowy państwa - powołano Radę Państwa której przewodniczył z uczepu prezydent.
+sprawowała nadzór nad radami narodowymi.
+ miała prawo inicjatywy ustawodawczej oraz podejmowania ważnych uchwał, zatwierdzania dekretów
+ sprawowała nadzór na NIK
22.01.1947- sejm uchwalił ustawę o amnestii.
Nowy rząd przystąpił do określenia swej pozycji w toczącej się walce politycznej. Na pierwszy plan wysunęła się walka z PSL i Mikołajczykiem. Wobec Mikołajczyka rozpętano atmosferę zastraszania, grożąc mu aresztowaniem i procesem o zdradę stanu. 20.10.1947r potajemnie opuścił kraj i udał się do USA. Słabnąca pozycja PSL, skłoniła polityków do połączenia się ze Stronnictwem Ludowym w 1947r. w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
Jesienią 1947r. w Szklarskiej Porębie zorganizowano konferencję przedstawicieli 9 partii komunistycznych i robotniczych Europy, w celu powołania do życia Biura Informacyjnego Partii Robotniczych i Komunistycznych. Miało ono koordynować działalność poszczególnych partii w celu całkowitego uzależnienia od Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej(bolszewików) [WKP (b)]
Ludzi przeciwstawiających się lub wzywających do zachowania odrębnych tradycji narodowych piętnowano jako nacjonalistów i oportunistów oraz usuwano ze stanowisk, a nawet wytyczano im procesy o zdradę stanu i likwidowano fizycznie
W Polsce te oskarżenia dotknęły grupę aktywu związanego z Gomułką. Gomułka okupację spędził w kraju, nie należał do CBKP, nie miał dobrych układów w ZSRR. Nie doceniał roli ZSRR i tzw. internacjonalizmu, na pierwszy plan wysuwał interes narodu i państwa polskiego.
w. 1948r. grupa polityków na czele z Bierutem,Bermanem,Mincem, Zamborowskim oskarżył ago o odchylnie prawicowo-nacjonalistyczne i doprowadziła do odsunięcia z kierownictwa partii i rządu. Grudzień 1948r. powstanie PZPR przez połaczenie PPS i PPR. -panował w niech tzw.centralizm demokratyczny


(…)

… i związanych z nim państw. W 1955r. do NATO przyjeto RFN, w odpowiedzi na to wydarzenie państwa bloku radzieckiego powołały Układ Warszawski. Realizacja 6-letniego planu budowy podstaw socjalizmu
W 1949r. z inicjatywy ZSRR powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Plany gospodarcze krajów demokracji ludowej miały być koordynowane z planem gospodarczym ZSRR. 12.1948r. I Kongres PZPR uchwalił wytyczne…
… likwidacji analfebytyzmu oraz rozwoju oświaty i kształcenia zawodowego.
W !952r. sejm uchwalił konstytucję która wprowadziła nową oficjalna nazwę państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa. W 1952r.przeprowadzono też wybory do sejmu. Ordynacja zmieniła prawa wyborcze. Podobnie jak w 1935r.listę kandydatów posłów ustalano od górnie. Na jedno miejsce przypadał jeden kandydat. Kandydata można było wybrać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz