Lata odwilży - wykład, 2sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lata odwilży - wykład, 2sem - strona 1 Lata odwilży - wykład, 2sem - strona 2 Lata odwilży - wykład, 2sem - strona 3

Fragment notatki:

Lata odwilży (1955-1956)
1.Pokolenie Polski Ludowej
Odwilżą nazwano proces zachodzących zmian z różnym natężeniem w ZSRR i krajach satelickich. W dorosłe życie weszło pokolenie wychowane w Polsce Ludowej na wzorcach komunistycznych. Jednak część młodzieży miało swoje zainteresowania kulturalne oraz aspiracje polityczne i szukała sposobu aby je rozwijać w sposób alternatywny, tworząc między innymi w Warszawie Studencki Teatr Satyryków (1954) następnie gdański Bim-Bom czy łódzki Pstrąg. Modna była subkultura bikiniarska. Wyróżniali się kolorowymi strojami (oryginalne krawaty i skarpetki), słuchali jazzu, tańczyli zachodnie tańce. W prasie za ich symbol uchodził Leopold Tyrmand. Kolejnym problemem świadczącym o kryzysie dotychczas wyznawanych wartości było chuligaństwo, agresywność i drobna przestępczość wśród młodzieży.
2.Liberalizacja polityki kulturalnej. W 1954r. kierownictwo zliberalizowało politykę kulturalną i propagandową. 15-16.04.1954r. podczas XI sesji Rady Kultury i Sztuki minister Włodzimierz Sokorski wygłosił referat „O rzeczywisty zwrot w naszej polityce kulturalnej”. Proklamowano walkę ze schematyzmem w kulturze i sztuce. W 1954r. powstał tygodnik „Dookoła świata”, zamieszczający kolorowe reportaże i nowele zachodnich pisarzy, cieszył się dużą popularnością.
3. III Plenum KC PZPR Obradowało w dn.21-24.01.1955. Biuro polityczne przeprowadziło samokrytykę, oskarżając się o łamanie zasady kolegialności. Aparatowi partyjnemu zarzucono formalizm, zastępowanie władz państwowych i odejście od mas robotniczych. Krytyce poddano styl działania PKPG. W specjalnej uchwale poddano ocenie prace resortu bezpieczeństwa któremu zarzucono wiele nieprawidłowości. Prokuratura ponownie rozpatrzy niektóre sprawy w których mogło dojść do wypaczeń ze strony aparatu bezpieczeństwa oraz zwolni i zrehabilituje osoby niesłusznie uwiezione. Nowymi sekretarzami KC zostali Władysław Matwin I Jerzy morawski.
Jesienią1955r w mieszkaniu Ewy i Juliusza Garzeteckich w Wa-wie powstał Klub Krzywego Koła. Inicjatywa zyskała poparcie Wydziału Kultury KC., który przydzielił mu lokal w Dzielnicowym Domu Kultury na Rynku Starego Miasta. Klub Gromadzina dyskusjach partyjna i bezpartyjną młodzież.
Od jesieni 54r. nabierał znaczenia i stawał się coraz ciekawszy studencki tygodnik „Po prostu”, który ośmielał się krytykować stalinowską wersję marksizmu czy piętnować bezduszną dyscyplinę panującą na studiach.
Zwołana w grudniu 1955r. w KC narada pionu ideologicznego zgromadziła ponad 100 twórców i sekretarzy wojewódzkich. Berman otwierał naradę, zapowiedział walkę na dwa fronty- zarówno z dogmatyzmem czy schematyzmem , jak i rewizjonizmem oraz eklektyzmem, ogromna większość uczestników narady poparła jego stanowisko.


(…)

… redakcję „Życia Warszawy” za zamieszczenie listu do ministra sprawiedliwości, w którym autorzy domagali się pełnej rehabilitacji osób zwalnianych z więzień. 10.04Sekretariat KC skrytykował linię polityczną „trybuny ludu” Odwołano z funkcji redaktora naczelnego Romana Werfla, powierzając to stanowisko tymczasowo Morawskiemu 29.04 w „Nowej Kulturze” Krzysztof T. Teoplitz w felietonie „ Z własnego prawa bierz nadania” poddał krytyce aparat władzy zastanawiając się czy ma ona charakter ludowy.
Wiele artykułów przedstawiało ciężkie życie pracowników zakładów wybudowanych w ramach 6-letniego planu i PGR-ów. Piętnowano przywileje władzy.
W 04. 1956r. miejsce miało otwarte posiedzenie Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Związku Literatów Polskich. Dużo emocji wzbudziły informacje o wystąpieniu…
… Gomułka musiał przystąpić do odbudowy autorytetu struktur władzy. Dałtemu jasno wyraz 4.11 przemawiając na zebraniu aktywu partyjnego. Stopniowo ograniczał wolność prasy. 20.12 uznał, że krytyka ze strony prasy poVIII plenum może wywołać szkodliwe konsekwencje dlatego już w grudniu rozwiązano studenckie pismo „Od nowa” oraz zmieniono skład redakcji pisma „Ziemia i Morze” Gomułka wyraził zgodę…
… Spychalskiego na zasadzie amnestii
-zdecydowano powołać komisję która zajęłaby się problemem ewentualnego przywrócenia członkostwa partii osobom pokrzywdzonym.
- umorzono śledztwo w sprawie Zenona Kliszki i złagodzono wyroki procesu „generalskiego”
Nie wiadomo kiedy referat Chruszczowa został udostępniony polskiemu kierownictwu partii, ale 10.03 w „ Trybunie Ludu” ukazał się artykuł „ O kulcie jednostki…

- sekretarze KC Jerzy Morawski, Władysław Matwin, Jerzy Albrecht
- pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR Stefan Staszewski
-przewodnicząca ZMP Helena Jaworska
- ideolog partyjny Roman Werfel
- były redaktor naczelny „ Trybuny Ludu” Leon Kasman
21.03.56 zebrał się Sekretariat KC w nowym składzie , który podjął decyzje o przetłumaczeniu na j. polski tajnego referatu Chruszczowa i odczytaniu…
… oraz krytycznie odniósł się do planu sześcioletniego. Wydarzenia poznańskie uznał za przejaw działania klasy robotniczej. Skrytykował system zarządzania przemysłem i postulował ulepszenie modelu socjalizmu w tym zakresie. Odniósł się krytycznie do sztucznego tworzenia spółdzielni na wsi o postulował pomoc kredytową państwa tylko dla tych, które nie są deficytowe. Gomułka podkreślił konieczność kontynuowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz