Przemiany październikowe i „mała stabilizacja”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemiany październikowe  i „mała stabilizacja” - strona 1 Przemiany październikowe  i „mała stabilizacja” - strona 2

Fragment notatki:

Przemiany październikowe i „mała stabilizacja” Powolny proces destalinizacji państwa. Osłabienie roli NKVD. Dokonało się rozliczenie urzędników NKVD. Józef Światło ucieka przed tym rozliczeniem. Następnie pracował w Radiu Wolna Europa (audycje nt. stalinizacji w Polsce i czołowych urzędnikach partii).Doły partyjne domagały się rozliczenia i spacyfikowania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zwłaszcza jego 10 Departamentu (od spraw politycznych, opozycyjnych). Departament ten inwigilował nie tylko opozycję ale i członków partii. Dlatego też doły partyjne dążyły do większego podporządkowania tego ministerstwa od partii. Ostatecznie ministerstwo te zlikwidowano. W jego miejsce utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (czysta kosmetyka). Na III Plenum Komitetu Politycznego z I 1955 r. potępiono działalność bezpieki.
Lipiec/siepień 1955 r. festiwal młodzieży „O pokoju i przyjaźni” na stadionie X-lecia. Czasopismo „Po prostu” - działało tam wielu ludzi związanych później z KOR i ROBCIO. W Warszawskim teatrze odbywa się premiera „Dziadów”. Było to uderzenie w Rosję.
Natolińczycy i puławianie Młodzi sekretarze KC PZPR - Jerzy Morawski i Władysław Matwin oraz ich protektor w Biurze Politycznym Roman Zambrowski, stają oni na czele liberałów partyjnych zwanych puławianami. Zenon Nowak na czele natolińczyków - antysemityzm i marksistowska ortodoksja tego środowiska, tzw. beton paryjny. Chruszczow przyjeżdża dopilnować wyniku wyborów. Edward Ochab na czele PZPR.
Ofensywa puławian w fabrykach i wśród inteligencji. Rozpowszechnienie tajnego referatu Chruszczowa z XX Zjazdu KPZR. Natolińczycy liczą na poparcie Moskwy Postulaty liberałów partyjnych (puławian) cofnięcie nieudanej kolektywizacji decentralizacja zarządzania gospodarką =:} ograniczenie władzy bezpieki i cenzury walka z biurokracją i tworzenie rad robotniczych (wpływ modelu jugosłowiańskiego) Polityczna odwilż w społeczeństwie Krytyka stalinizmu, socrealizmu, odwoływanie się do prawdziwych wartości socjalizmu. Rewizjoniści (Leszek Kołakowski), tygodnik młodej inteligencji "Po prostu", Klub Krzywego Koła w Warszawie, Antoni Słonimski prezesem Związku Literatów Polskich Kwiecień 1956 roku - amnestia dla skazanych za przestępstwa przeciwko PRL.
Wydarzenia poznańskie - czerwiec 1956 roku Postulaty ekonomiczne Zakładów Mechanicznych im. Hipolita Cegielskiego i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu zlekceważone przez władze (robotnikom chodziło o obniżenie norm produkcyjnych i podwyżkę płac). 28 czerwca wielka demonstracja uliczna pod hasłem chleba i wolności rozbita. Strzały do tłumu pod Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Wojsko tłumi rozruchy; według oficjalnych danych 75 zabitych i ok. 800 rannych, przypadki samosądów; przemówienie radiowe Cyrankiewicza - wydarzenia poznańskie określił jako prowokację agentów imperializmu i krajowego podziemia, zaś w innym wystąpieniu Cyrankiewicz mów, że „każdy kto odważy podnieść się rękę na władzę ludową niech będzie pewny, że mu tą rękę władza ludowa odrąbie”.

(…)

… z marszałkiem Iwanem Koniewem i ministrem spraw zagranicznych Wiaczesławem Mołotowem, jednocześnie ruchy wojsk sowieckich w kierunku Warszawy. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Wacława Komara w gotowości do obrony Warszawy; broń rozdana robotnikom Fabryki Samochodów Osobowych. Rokowania z Rosjanami - Gomułka osiąga porozumienie i 20 października Chruszczow odlatuje do Moskwy. Władysław Gomułka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz