Zbrodnia Katyńska

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbrodnia Katyńska - strona 1 Zbrodnia Katyńska - strona 2 Zbrodnia Katyńska - strona 3

Fragment notatki:

Zbrodnia Katyńska
ZBRODNIA KATYŃSKA
Pod koniec lat dwudziestych w Rosji postanowiono przywrócić system pracy przymusowej. Jako poligon
doświadczalny posłużył łagier położony na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym.
W 1928 roku rozpoczął się „wielki przełom” w prawe karnym. Stalin podjął decyzję wykorzystania pracy
osób aresztowanych do zagospodarowania poszczególnych rejonów – przy pracach ziemnych i wielkich budowach,
przede wszystkim zaś przy wyrębie lasów, ponieważ eksport drewna dostarczał dewiz. Odtąd praca więźniów staje
się składowym elementem systemu stalinowskiego.
W 1930 roku wprowadzono nowe przepisy o obozach. Zamykano w nich także byłych oficerów armii
carskiej, osoby, które służyły w białych armiach oraz członków byłych partii antybolszewickich. Do obozów dostała
się również znaczna część dawnej inteligencji, a także wielu ludzi, którzy już dawno porzucili jakąkolwiek wrogą działalność bądź w ogóle w niej nie brali udziału.

Tworzenie na wielką skalę systemu obozów wymagało gruntownego zreformowania, scentralizowania aparatu administracyjno – politycznego i znacznego zwiększenia jego liczebności. Milicja została wyłączona spod kontroli władz terenowych i podporządkowana bezpośrednio Zjednoczonemu Państwowemu Zarządowi
Politycznemu (OGPU), któremu podlegała także sieć obozów pracy. W tym celu stworzono odrębny wydział –Główny Zarząd Obozów („Gułag”), któremu podlegało ogółem 80 systemów łagrów, czyli około 12 milionów więźniów.

W tym czasie opracowano m.in. projekt kodeksu karnego bez części szczegółowej i teorii, zgodnie z
którym podstawą do ukarania mogło być np. pochodzenie społeczne.

W 1934 roku OGPU zostało przekształcone w NKWD, czyli w Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.

W grudniu tegoż roku powzięto uchwałę o trybie prowadzenia spraw o szkodnictwo, dywersję i dokonywanie
aktów terrorystycznych. Śledztwa były krótkie, karę śmierci wykonywano natychmiast, okres pozbawienia wolności zwiększono od 10 do 25 lat. Każda sprawa byłą niekorzystna dla oskarżonego. Polska administracja państwowa i samorządowa wszystkich szczebli została zlikwidowana, władzę objęło NKWD i dozowana przezeń nowa administracja tymczasowa.

Rozbudowawszy aparat represji, Stalin przystąpił do ataku przeciwko kolejnym warstwom społecznym.
Ciosy zaczęły spadać na aparat partyjny i administracyjny, funkcjonariuszy bezpieczeństwa, dowództwo armii, działaczy gospodarczych.
Jednym z pierwszych tego typu procesów był tzw. Proces szachtyński, przeprowadzony pod pretekstem osądzenia sabotażystów i współpracowników obcego wywiadu, kiedy to zesłano do łagrów dużą grupę inżynierów.
Byli tam potrzebni do organizacji prac.
W 1933 roku Plenum KC, na wniosek Stalina, zamordowany został jego najgroźniejszy konkurent, I
Sekretarz partii w Leningradzie – Siergiej Kirow. Oficjalna wersja głosiła, iż dokonali tego agenci „przerzuceni z Polski i innych krajów”. Dało to pretekst do natychmiastowego przeprowadzenia fali mordów m. in. rozstrzelano bez sądu dużą grupę inteligencji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz