Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

note /search

Merchandising jako forma marketingu mix

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Marketing w handlu i usługach
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4305

...Dla detalisty, to przede wszystkim główne narzędzie kreowania wartościowej marży handlowej. Natomiast dla przeciętnego klienta merchandising to puste słowo. Ale gdy użyjemy pewnego rodzaju synonimów (ekspozycja towaru, ustawienie towaru na półce), to jasno określi nam czy jest ono bardziej pr...

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

DOMY DZIECKA Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Domy dziecka obejmują opieką wychowawczą dzieci i młodzież do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Liczba miejsc w ...

Pedagogika opiekuńcza

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...

Bractwo Kurkowe

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Bractwa kurkowe w Rzeczypospolitej Polskiej Idea bractw kurkowych jako organizacji powoływanych do życia względami praktycznymi, powstała w średniowieczu na zachodzie Europy. Jej recepcja na ziemiach polskich postępowała wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego. Narzucało ...

Zbrodnia Katyńska

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Zbrodnia Katyńska ZBRODNIA KATYŃSKA Pod koniec lat dwudziestych w Rosji postanowiono przywrócić system pracy przymusowej. Jako poligon doświadczalny posłużył łagier położony na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym. W 1928 roku rozpoczął się „wielki przełom” w prawe karnym. Stalin podjął decyzję ...

Podstawowe pojęcia filozofii

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Filozofia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4774

Dokument ma dwie strony i wyjaśnia między innymi pojęcia takie jak: wiedza, prawda, ontologia, metafizyka, finityzm, byt mentalny, spirytualizm, pluralizm, konserwatyzm, teocentryzm, personalizm, racjonalizm, immanentny, sensualizm. Wiedza - uzasadnione, prawdziwe przekonanie. Prawda - zgodność są...