Podstawowe pojęcia filozofii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia filozofii - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma dwie strony i wyjaśnia między innymi pojęcia takie jak: wiedza, prawda, ontologia, metafizyka, finityzm, byt mentalny, spirytualizm, pluralizm, konserwatyzm, teocentryzm, personalizm, racjonalizm, immanentny, sensualizm.

Wiedza - uzasadnione, prawdziwe przekonanie.
Prawda - zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy.
Ontologia - nauka o bycie, teoria bytu, zajmująca się rzeczywistością prawami, które nią rządzą.
Metafizyka- nauka o tym, co wykracza poza fizykę, o tym co duchowe, niematerialne.
Epistemologia - nauka o poznaniu, wiedzy, zajmująca się granicami ludzkiego poznania, jego możliwościami, poszukująca metod naukowego poznania.
Idealizm - poglądy odnoszące się do sposobu poznawania rzeczywistości, zakładających, że wszystko co postrzega ludzki umysł ma tę samą naturę co on sam.
Sceptycyzm- postawa człowieka wątpiącego, wahającego się, nie zajmującego wyraźnego stanowiska w określonej sprawie.
Pragmatyzm - realistyczna ocena rzeczywistości i podejmowaniu jedynie takich działań, które gwarantują skuteczność.
Substancja - byt samoistny, rzecz, składająca się z formy i materii.
Byt naturalny - ciała i ich części, ewentualne wszelkie inne przedmioty, których istnieniu postuluje współczesne przyrodoznawstwo.
Byt mentalny - ludzkie umysły i „znajdujące” się w nich przeżycia, tworzone przez nie myśli.
Byt intencjonalny - byt wytworzony przez czyjeś myśli, a jednocześnie żyjące „swoim życiem”
Materializm - materia jest jedyną istniejącą realnie postacią bytu, podstawową substancją we wszechświecie, dającą światu możliwość jego obiektywnego istnienia, dlatego świadomość ludzka jest wobec niej wtórna.
Relacjonizm - prawdziwe poznanie jest tylko poznaniem relacji, są one lepiej znane, bardziej określone niż rzeczy, między którymi zachodzą.
Finityzm - świat ma wymiar skończony, doskonały w przeciwieństwie do chaotycznej nieskończoności.
Panteizm - świat ma charakter boski, ponieważ Bóg jest w nim stale obecny, w każdej jego cząstce, co stanowi o jedności świata.
Infinityzm - nieskończoność, Bóg jest nieskończony w porównaniu ze światem mającym swój koniec. Gradualizm - stopniowalność
Relatywizm - wszystko jest względne, nie ma stałych cech, bo cały świat podlega nieustannej transformacji, dlatego młodość przeradza się w starość itd.
Humanizm - prąd umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go swiat w centrum zainteresowania.
Naturalizm - pogląd zakładający, że jedynym bytem poznawalnym i wartym uwagi jest materia, a to co niematerialne jak duchy to fikcja.
Antropocentryzm - pogląd traktujący człowieka jako najważniejszą istotę na świecie, stawiający w centrum zainteresowania jego sprawy i problemy.
Antropologia - nauka zajmujacą się człowiekiem z punktu widzenia dociekań filozoficznych, bada naturę ludzką, rozważa miejsce człowieka w świecie natury.
Spirytualizm - stanowisko zakładające istnienie ducha i uznawanie go za składnik wszelkiej rzeczywistości, za składnik będący naturą bytu.


(…)

… lub wystarczającą wartość.
Inkluzywizm - religie różnią się wartością. Jedna z nich jest ważniejsza, druga mniej.
Normatywizm - kierunek w filozofii prawa bedący kontynuacją pozytywizmu prawniczego. W prawie zadaniem normatywistów znaczną rolę odgrywać ma hierarchia, kształtująca system norm prawa czyli pozytywność prawa.
Etyka - nauka o moralności ustalająca dyrektywy moralnego postępowania - w aspekcie…
… działania człowieka.
Personalizm - odnosi się do doktryn, których podstawą jest przekonanie o osobowym charakterze świata, tzn. że osoba jest najwyższą postacią istnienia.
Scholastyka - nazwa średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej, podporządkowującej sobie teologię.
Istota - w filozofii istota ma być samym sednem rzeczy, ich prawdziwą naturą, wiedzą która wydaje się osiągalna, jeśli tylko jeszcze trochę wgłębimy się w poznanie świata.
Istnienie - bycie rzeczy, które wynika nie z jej istoty.
Fenomenologia - filozofia ta kwestionuje psychiczny charakter prawd logicznych.
Racjonalizm - system filozoficzny uznający za podstawowe narzędzie poznawcze rozum, stanowi drugi nurt poznawczy obok empiryzmu. Irracjonalizm - odnosi się do poglądów propagujących poznanie jedynie na drodze pozarozumowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz