Polska w okresie II wojny światowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Polska w okresie II wojny światowej-opracowanie - strona 1  Polska w okresie II wojny światowej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POLSKA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 IX 1939r. o świcie niemieckie wojska bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na ziemie polskie. Już w początkach niemieckiej ofensywy obrońcy polskiego Wybrzeża zostali odcięci od reszty kraju. Symboliczna stała się obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, która broniła się pomimo podpalenia budynku, czy trwająca tydzień obrona Westerplatte. Jednak Polacy ulegli przeważającym siłom wroga, zwłaszcza że 17 września na ziemie polskie wkroczyły wojska radzieckie. 28 września kapitulowała Warszawa, a rząd polski udał się na emigrację. . W odpowiedzi na niemiecki atak na Polskę Wielka Brytania i Francja wystosowały do niemieckiego ministra spraw zagranicznych ultimatum, a 3 IX 1939 r. wypowiedziały Niemcom wojnę. Jednak w ślad za tą deklaracja nie poczyniono żadnych działań i w efekcie pozostawiono Polskę samą sobie. Tzw. "dziwna wojna", czyli okres formalnej wojny między Francją i Wielką Brytanią a Trzecią Rzeszą, przy jednoczesnym braku działań wojennych.
8-27 IX 1939 - obrona Warszawy Stefan Starzyński - prezydent Warszawy, dowódca cywilnej obrony W-wy.
. Gen. Rydz-Śmigły decyduje o unikaniu walki z Rosjanami. Niemcy organizują łapani, tworzą obozy, rozstrzeliwują. Rosjanie natomiast mordują polską inteligencje i niszczą wszystko co z Polską związane. Mieliśmy umowę współpracy z Rumunią, która pod naciskiem Niemiec ją złamała i internowała Polaków, którzy uciekli w jej kierunku. SZP (Służba Zwycięstwu Polski) ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) AK (Armia Krajowa)
Hel bronił się do 2 października.
Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” uciekała przed Rosjanami i natrafiła na Niemców w okolicach Kocka, gdzie rozegrała się bitwa 2-5 X. . 5 III 1940 r. - Stalin podpisuje deklarację rozwiązywania obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W czerwcu 1940 r. nasz wywiad ustalił, że wszyscy z obozów zostali rozstrzelani.
Ignacy Mościcki nie mógł sprawować funkcji prezydenta, mianował więc Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Ten jednak nie spodobał się Francji i został nim Władysław Raczkiewicz, a Władysław Sikorski premierem. Sikorski stworzył obóz we Francji, dla ludzi związanymi z obozem sanacyjnym, których obwinił za porażkę w kampanii wrześniowej Kres "dziwnej wojnie" położył atak niemiecki na Danię i Norwegię w kwietniu 1940 roku. Danię podbito w przeciągu jednego dnia, natomiast walki w Norwegii przeciągnęły się do połowy czerwca tego roku. Pomocy zaatakowanej Norwegii udzieliła Wielka Brytania.
W 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory różnym, podziemnym ugrupowaniom politycznym, w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodźstwie. Główne zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił, aby uderzyć w chwili załamania się Niemiec. Od stycznia 1942 r. na terenie kraju działała partia komunistyczna - Polska Partia Robotnicza, której realna siła polityczna, uzależniona od poparcia Moskwy, wzrastała w miarę sukcesów ZSRR w wojnie. Jej ramieniem zbrojnym była najpierw Gwardia Ludowa, a potem Armia Ludowa. Sprawa Polski omawiana była na konferencjach Wielkiej Trójki. W Teheranie (XI 1943 r.) Roosevelt i Churchill zaakceptowali żądanie Stalina, aby granica polsko - radziecka przebiegała wzdłuż linii Curzona, a zachodnia i północna granica Polski była przesunięta kosztem Niemiec. W trakcie konferencji jałtańskiej (4 - 11 II 1945 r.) postanowiono o utworzeniu w Polsce Tymczasowego Rządu w oparciu o działaczy krajowych, jak i tych z emigracji. Wschodnia granica miała przebiegać zgodnie z wcześniejszym ustaleniami, a zachodnia miała zostać wytyczona na konferencji pokojowej. Na konferencji w Poczdamie (17 VII - 2 VIII 1945 r.) zadecydowano o podziale pokonanych Niemiec na 4 strefy okupacyjne).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz