Twórczość w czasie wojny i po wojnie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twórczość w czasie wojny i po wojnie - strona 1 Twórczość w czasie wojny i po wojnie - strona 2 Twórczość w czasie wojny i po wojnie - strona 3

Fragment notatki:

W wojsku rosyjskim brakowało dobrze wykwalifikowanych żołnierzy wyższego szczebla (spowodowane to było czystkami, jakie przeprowadził Stalin - kazał rozstrzelać dowódców wojsk rosyjskich). Sytuacja była beznadziejna - hitlerowcy mordowali bez skrupułów całe wsie i miasteczka. Rosjanie szybko zorientowali się, że Niemcy nie są sprzymierzeńcem. Szansą dla Rosjan były tysiące kilometrów przestrzeni i rozpoczynająca się zima '41-'42 (bardzo ciężka zima z mrozami do -30, -40 ºC). Rosjanie w tym czasie zorganizowali się i stanęli w obronie swojego kraju. Ogółem zginęło ok. 20 mln Rosjan. Rosjanom w końcu udało się powstrzymać agresję niemiecką. Zmieniła się sytuacja Polski w tej wojnie. Staliśmy się aliantami. Polscy dyplomaci 30 lipca 1941 roku podpisali układ Sikorski - Majski (układ polsko-rosyjski). Głównym celem układu było wydobycie z terenów radzieckich polskich mężczyzn (wraz z rodzinami) - z łagrów, z Syberii (Polacy wywożeni byli tysiącami w głąb Rosji do obozów pracy, nie były one jednak takie, jak niemieckie) oraz zmobilizowanie polskiej armii. Tak powołano do życia armię gen. Andersa (VIII `41). Anders stworzył 5 dywizji piechoty i wyprowadził ich z Rosji (przez Tobruk, Monte Casino). Stalin był w szoku. Druga mobilizacja była w 1942 roku. W październiku '42 roku doszło do ochłodzenia stosunków polsko-rosyjskich. Stalin zarzucił Polakom brak chęci walki po stronie Rosjan przeciw Niemcom. W 1943 roku powstaje spór między aliantami. Ochłodzenie stosunków ze Stalinem sprawia, że różnymi drogami dochodzą głosy, że Polska nie odzyska swego terytorium. W tej sprawie polscy dyplomaci wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i przedstawiają problem i zagrożenia bolszewizacji Europy. Niestety Churchill nie podzielił niepokojów Polaków. Szalenie ważne spotkanie odbywa się w USA (Sikorski -Roosewelt). W '43 roku Kreml widząc starania Sikorskiego, uznał, że terytorium zajęte przez Rosję powinno dalej znajdować się pod władzą radziecką. Związek Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele również chciał utworzyć armię, która walczyłaby o wolność i terytorium Polski. 13 kwietnia '43 roku Niemcy odkryli w lasku katyńskim masowe groby oficerów polskich. Nie chcieli, by ktoś ich posądził o tę zbrodnię - oskarżyli o to Rosję. Polacy zwrócili się do Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sytuacji. Rosja się wyparła i o zbrodnię katyńską obwiniała Niemców. Mimo odrzucenia wniosku Polaków, wysłano grupę ludzi, którzy mieli rozwiązać tę sprawę. Przypieczętowaniem złej sytuacji Polski było spotkanie, które odbyło się w grudniu '43 roku w Teheranie (rozmowy toczyli Roosewelt, Churchill i Stalin) - na nim przesądzono o kształcie Europy i Polski po zakończeniu wojny.

(…)

… ludzi, którzy mieli rozwiązać tę sprawę. Przypieczętowaniem złej sytuacji Polski było spotkanie, które odbyło się w grudniu '43 roku w Teheranie (rozmowy toczyli Roosewelt, Churchill i Stalin) - na nim przesądzono o kształcie Europy i Polski po zakończeniu wojny. W 1944 roku Rosjanie wkroczyli na terytorium Polski i rozprawiają się z Armią Krajową (AK). Wybucha powstanie warszawskie, które było próbą…
…), jednak wywarł on ogromny wpływ na dalsze losy narodu polskiego. TWÓRCZOŚĆ W CZASIE WOJNY I PO WOJNE (cały wachlarz tematyki):
getto, gestapo, spotkania z NKWD, tematyka łagrów i lagrów,
ruch oporu, konspiracyjne życie, heroizm więźniów, doświadczenia cywilne (opowiadania Borowskiego).
Niektóre zjawiska, ich tematyka do tej pory nie była poruszana.
Niektórzy autorzy znali te rzeczy z autopsji. Pojawiały się teksty sprawozdawcze, autobiograficzne, reportaże, pamiętniki. zbiór, antologia(ułożona chronologicznie) Poezja Polski Walczącej Jana Szczawieja,
Na nieludzkiej ziemi, Józef Czapski,
Getto walczy, Marek Edelmann, Dzienniki czasu wojny, Zofia Nałkowska,
Inny świat, Gustaw Herling-Grudziński,
Borowski i inni
Tomiki poezji lagrowej:
- Chrostowska, Grażyna: Jakby minęło już wszystko, Lublin 2002
- Harsdorf…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz