Historia literatury polskiej po 1918 roku

note /search

Twórczość w czasie wojny i po wojnie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1638

W wojsku rosyjskim brakowało dobrze wykwalifikowanych żołnierzy wyższego szczebla (spowodowane to było czystkami, jakie przeprowadził Stalin - kazał rozstrzelać dowódców wojsk rosyjskich). Sytuacja była beznadziejna - hitlerowcy mordowali bez skrupułów całe wsie i miasteczka. Rosjanie szybko zorien...

Temat wojny w historii literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1526

ZALICZENIE wykładów z Historii literatury polskiej po 1918 r.: egzamin z historii literatury jest do wyboru między: a) Historią literatury polskiej po 1918 roku a b) Najnowszą literaturą polską, zaliczenie wykładów na podstawie obecności (10 spotkań/14 zajęć) - 2 razy można być nieobecnym (lista...

Literatura po wojnie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2072

Można mieć wrażenie, że po wojnie literatura polska odmieniła swoje oblicze. 1939 rok nie jest przełomem literackim, bo przełom następuje wtedy, gdy coś się kończy (data ważniejsza, zakończenie wojny - '45 rok). Jest to miękkie przejście między czasem 20-lecia międzywojennego, a wojną i czasów powo...

Literatura Polski na emigracji - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1267

Na zachodzie od wojny tworzą się dwa polskie ośrodki emigracyjne : LONDYN tam trafia gen. Anders, tworzy się mocny ośrodek emigracyjny. Powstaje pismo emigracyjne Wiadomości (nawiązuje do Wiadomości literackich pod red. Mieczysława Grydzewskiego, który wznowił po wojnie pismo w Londynie). Skupia s...

IV i V generacja - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1407

IV GENERACJA (pokolenie 1915): bracia Kazimierz i Marian BRANDYS - pochodzenia żydowskiego: starszy Marian (ur. 25 stycznia 1912 w Wiesbaden, zm. 20 listopada 1998 w Warszawie) - eseista, młodszy Kazimierz (ur. 27 października 1916 r. w Łodzi, zm. 11 marca 2000 w Paryżu) - pisarz ( Samson, Antygo...

Różne postawy wobec wojny - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1764

W eseju: „ W służbie Wielkiego Armatora” autor przedstawia sytuację i myślenie pokolenia lat dwudziestych - pokolenia, które dorastało w Polsce suwerennej i niepodległej, pokolenia ludzi, „wytrąconych z koleiny zaplanowanego dla nich normalnego życia i postawionych w obliczu dramatycznych wyborów”...

Proza heroicznego wyboru i totalitaryzm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1183

Przykładem postaw cywilno-prywatnych (pełnych tragizmu) są opowiadania Jerzego Andrzejewskiego (np. Przed sądem - opis tortur i bólu z perspektywy bitego człowieka). Bohater wydaje swego niewinnego przyjaciela, bo nie chce ginąć sam. Dr...

Spór o Conrada i interpretacja "Dziecię Europy" C. Miłosza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 7210

SPÓR O CONRADA (o Josepha Conrada): Spór był dyskusją kryptopolityczną. Głównym sensem był spór o żołnierzy AK. Twórcą był Jan Kott ( O laickim tragizmie na łamach pisma Twórczość ). Odpowiedziała mu Maria Dąbrowska. Później w tym sporze ...