Literatura Polski na emigracji - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura Polski na emigracji - wykład - strona 1 Literatura Polski na emigracji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Na zachodzie od wojny tworzą się dwa polskie ośrodki emigracyjne :
LONDYN tam trafia gen. Anders, tworzy się mocny ośrodek emigracyjny. Powstaje pismo emigracyjne Wiadomości (nawiązuje do Wiadomości literackich pod red. Mieczysława Grydzewskiego, który wznowił po wojnie pismo w Londynie). Skupia się duże środowisko pisarzy.
Wiadomości - polski emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny wydawany w latach 1946-1981 w Londynie, będący kontynuacją wydawanych w latach 1940-1944 "Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich". Założycielami pisma byli Mieczysław Grydzewski i Antoni Borman, redaktorami naczelnymi kolejno Mieczysław Grydzewski (do 1970), Michał Chmielowiec (do 1974) i Stefania Kossowska. Pismo nawiązywało do tradycji przedwojennych "Wiadomości Literackich". Stale współpracowali z nim m.in. Stanisław Baliński, Ferdynand Goetel, Marian Hemar, Paweł Hostowiec, Marian Kukiel, Jan Lechoń, Wacław Lednicki, Józef Łobodowski, Rafał Malczewski, Józef Mackiewicz, Zygmunt Nowakowski, Adam Pragier, Jan Rostworowski, Stanisław Stroński, Tymon Terlecki, Wiktor Weintraub, Ignacy Wieniewski, Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiadomo%C5%9Bci_%28tygodnik%29 Był to ośrodek bardzo konserwatywny. Londyn był ośrodkiem polskiej władzy na uchodźstwie.
Tam stworzono Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (w 1947 r.).
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPO) - organizacja zrzeszająca pisarzy emigracyjnych, założona w 1945 w Londynie. W latach 2005 - 2007 znany jako Związek Pisarzy Polskich za Granicą. Prowadzi działalność kulturalną i wydawniczą (publikował min. opracowania "Literatura polska na Obczyźnie" pod red. T. Terleckiego). Organizował pomoc materialną dla pisarzy. Od 1976 wydaje czasopismo "Pamiętnik Literacki". http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Pisarzy_Polskich_na_Obczy%C5%BAnie Postawa londyńskiej emigracji była w swoistym kontraście do drugiego polskiego ośrodka emigracyjnego - paryskiej Kultury .
PARYŻ ( Maisons Lafitte - siedziba paryskiej Kultury stworzonej przez Jerzego Giedroyća).
Pismo, które wydawano w Paryżu, nazywało się Kultura . Później próbowano to pismo przenieść na grunt polski ( Nowa Kultura, Kultura ).
„ Kultura” - emigracyjny miesięcznik polski, ukazujący się w latach 1947-2000, stanowiący centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po drugiej wojnie wywierając wpływ na Polskę Ludową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%28miesi%C4%99cznik%29 Pierwszy numer Kultury wydano w Rzymie w czerwcu 1947 roku, a za pieniądze ze sprzedaży nakładu kupiono siedzibę w Paryżu. Koncepcja Kultury nie mówiła o odcięciu się od komunistycznego kraju, uważano, że należy nieść pomoc kulturalną do kraju (stypendia, wydawano książki autorów, którzy byli „zakazani” w kraju, utwory na łamach czasopisma, wspomagano polskich intelektualistów i pisarzy z kraju)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz