Ziemie polskie pod okupacją radziecką

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ziemie polskie pod okupacją radziecką  - strona 1

Fragment notatki:

ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ RADZIECKĄ Rosjanie na terytorium polski dostali ziemie za Sanem. *Wileńszczyznę z Wilnem przekazano Litwie, by latem 1940 zagarnąć całą Litwę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udział w rozbiorze Polski w 1939 miała także Słowacja, na czele której stał ksiądz Józef Tiso. Niemcy przekazali bowiem Słowacji gminy na Podhalu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwszym zadaniem okupacji radzieckiej było dążenie, by nowo zajęte ziemie zunifikować z terenami radzieckimi. W tym celu w październiku 1939 nastąpiła pierwsza fala aresztowań. Aresztowano 10 tysięcy oficerów ( służba czynna i rezerwiści - także lekarze, prawnicy, nauczyciele). Kolejna 5 tysięcy aresztowanych stanowili pracownicy KOP-u , granatowa policja - policjanci z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Umieszczano ich w obozach w Starobielsku , Ostaszkowie , Kozi elsku , Charkowie . Następnie wywożono ich w okolice Smoleńska - do Katynia , gdzie wiosną 1940 zostali zamordowani. Rosjanie uderzyli także w Kościół - katolicki i grekokatolicki.
Zaatakowali polskie uczelnie, znajdujące się pod ich panowaniem - Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie.
29 listopada 1939 kresowiakom (Wileńszczyzna, Ukraina, Białoruś) Rosjanie z urzędu nadali obywatelstwo radzieckie. Niszczono wówczas wszelkie dokumenty i akty urodzenia potwierdzające polskie korzenie. W 1939 rozpoczęto także represje natury gospodarczej. Złoty polski zrównany został z rublem radzieckim (który posiadał czterokrotnie niższą siłę nabywczą). Na początku 1940 NKWD rozpoczęło deportacje obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego.
10 lutego 1940 miał miejsce pierwszy transport - 220 tysięcy przesiedlonych. Ludzi przewożono w wagonach towarowych, a temperatura sięgała nieraz czterdziestu stopni poniżej zera. Dlatego też większość osób jadących w stronę Syberii, Kazachstanu nie dotarła na miejsce. Rosjanie w okresie - luty 1940 - przed czerwcem 1941 przeprowadzili 4 akcje deportacyjne - łącznie deportowano1,5 miliona ludzi . Około 150 tysięcy Polaków wcielono przymusowo do służby w Armii Czerwonej. Niemcy posiadali Generalplan Ost, w którym zawarte były metody okupacji terenów sowieckich. W lipcu 1941, pod Berlinem, na konferencji w Wannsee, zaplanowano ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej - Holokaust. W szybkim tempie tworzono obozy koncentracyjne. W 1940 na ziemiach polskich znajdowało się 400 obozów i podobozów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz