Monarchia stanowa - Włochy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia stanowa - Włochy - strona 1 Monarchia stanowa - Włochy - strona 2

Fragment notatki:

WŁOCHY OKRES KONSULARNY (koniec XI w. - koniec XII w.): aregnum / concio - ogólne zebranie obywateli posiadających pełnię praw polit., decydowało o kierunkach polityki miasta Rada Wielka (consilium generale) - do 500 obywateli, wyparła concio, kadencja pół roku Rada Ścisła (consilium minus) - wybierana z grona Rady Wielkiej, organ ścisłej władzy miejskiej konsul - pojawił się w końcu XI w., władza wykonawcza w mieście, wybór przez elektorów lub poprzedników, pobierali wynagrodzenie (feudum), musieli składać sprawozdanie po końcu kadencji, mogli być wybrani ponownie konsulat - kolegialny organ, 2-21 członków, kadencja rok, rzadziej 2 lata
OKRES PODESTY: podesta - urząd władzy konsularnej, jednoosobowy, władza wykonawcza - warunki: 30 lat, stan rycerski, zamieszkanie w promieniu 50 mil, odpowiednie wykształcenie, nie mogli sprowadzać rodzin do miasta i prowadzić interesów, kadencja: rok lub pół roku, stałe wynagrodzenie, po upływie kadencji sprawozdanie kompetencje podesty - władza adm., wojsk., sąd., ściąganie podatków, utrzymywanie pokoju publicznego
OKRES CECHOWY: cechy - powstawały od XII w., na czele starsi cechowi (kapitanowie, konsulowie, pierwsi), w obrębie cechów skupiał się lud miejski,służył w oddziałach piechoty (pedites) lub kawalerii (cavalieri) gmina właściwa - wyodrębniła się w połowie XII wieku, nazwy: komuna podesty / wielka, stary zarząd miasta gmina ludowa - podesta = kapitan ludu, Rada Wielka = Rada Starszych, Rada Mniejsza = Rada Tajna, zgromadzenie ogólne = Rada Ludowa
SIGNORIE: signor / pan miasta - podeści i konsulowie byli wybierani na dłużej i mieli coraz szersze kompetencje, w końcu uzyskiwali tytuł panów miast - zachowano stare komunalne instytucje, bez większego wpływu na politykę miasta
REPUBLIKI MIEJSKIE (Florencja - republiki mieszczańskie): władza - podesta, Rada Wielka (300 osób) i Rada Mniejsza (90 osób) - stan rzeczy utrzymał się do 1250 r. warstwy społeczne - patrycjat (poplo grosso), pospólstwo (popolo medio), plebs (popolo magro) władza po 1250 - w rękach ludu, mieszczaństwo podizelone na 20 kompanii z chorążym na czele, nadzór nad całocią - kapitan ludu , a przy jego boku rada złożona z 12 starszych władza po 1294 - wg „Zarządzenia Sprawiedliwości” - naczelna władza w rękach Rady 21-osobowej (przedstawiciele cechów) - władza wyk i wojsk. - chorąży sprawiedliwości REPUBLIKI MIEJSKIE (Wenecja, Genua - Republiki arystokratyczne): WENECJA: Wielka Rada - naczelna władza w mieście, wybierana corocznie, 480 osób, członkostwo dziedziczne, ustawodawstwo, uchwalanie podatków, nadawanie godności, przyjmowanie do prawa miejskiego, decyzje o wojnie i pokoju, nazwiska rodów członkowskich wpisywano do złotej księgi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz