Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic - strona 1 Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic - strona 2 Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie
Prawo przedmiotowe, a podmiotowe
Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne
Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyzacyjne
Podziały prawa: Prawo publiczne - dotyczy społeczeństwa
Prawo prywatne - interesów klasy panującej:
Wszelkie prawo, którym się posługujemy dotyczy albo rzeczy, albo osób, albo powództw - Gaius.
System pandektowy - prawo prywatne materialne (rodzinne i majątkowe - rzeczowe, zobowiązania, spadkowe) i część ogólna (podmioty stosunków prawnych, pojęcie rzeczy, czynności prawne).
Periodyzacja dziejów prawa rzymskiego: Państwo typu niewolniczego. Formy państwa:
Królestwo (753 - 509 p.n.e.)
Republika (509 - 27 p.n.e.)
Pryncypat (27 p.n.e. - 284 n.e.)
Dominat (284 - 476 na zachodzie, 565 na wschodzie)
Etapy rozwoju prawa prywatnego - wpływ rozwoju sił wytwórczych:
Okres prawa starorzymskiego (archaicznego) - od założenia Rzymu do połowy III w. p.n.e. (początek wojen punickich - 264 - 146 p.n.e.)
Okres rozwoju i prawa klasycznego - od połowy III w. p.n.e. do końca dynastii Sewerów (235 n.e.)
Prawa przedklasycznego (do schyłku republiki)
Prawa klasycznego (pryncypat)
Okres schyłkowy (prawa poklasycznego) - 235 - do śmierci Justyniana
Prawa justyniańskiego (527 - 565)
Źródła prawa rzymskiego: Źródła powstania prawa - czynniki prawotwórcze
Źródła poznania prawa - efekty ich działania
Prawa ludu rzymskiego składają się z ustaw, uchwał plebsu, uchwał senatu, konstytucji cesarskich, edyktów tych osób, które mają prawo ich ogłaszania, odpowiedzi uczonych. Ustawa XII tablic: Lex duocendim tabularum - 451 - 450 p.n.e. - uściślenie prawa zwyczajowego w interesie plebejuszy. Dwie dziesięcioosobowe komisje, każda powołana na rok.
Prawo prywatne, proces, postępowanie egzekucyjne - społeczno -ekonomiczne stosunki drobnych rolników.
Brak systematyki, nigdy formalnie nie uchylono Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych: Komicja pod przewodnictwem magistratur (dyktatorów, konsulów, pretorów): contiones rogatio leges rogatae Plebiscitia - uchwały plebsu, obowiązywały ogól obywateli od 286 p.n.e. ( lex Hortensia de plebiscitis )
Prawo prywatne, ostatnia za Nerwy, nazwisko wnioskodawcy
Uchwały senatu: Senatus consulta - moc ustawy
Republika (300, od I w. p.n.e. - 600) - konserwatywny wykładnik interesów możnowładztwa, pośredni wpływ na ustawodawstwo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz