Cechy zobowiązań naturalnych oraz różne rodzaje zobowiązań - omówienie i porównanie.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy zobowiązań naturalnych oraz różne rodzaje zobowiązań - omówienie i porównanie. - strona 1 Cechy zobowiązań naturalnych oraz różne rodzaje zobowiązań - omówienie i porównanie. - strona 2 Cechy zobowiązań naturalnych oraz różne rodzaje zobowiązań - omówienie i porównanie. - strona 3

Fragment notatki:

Podział zobowiązań
ZE WZGLĘDU NA:
Źródło powstania naturę prawną stosunku sankcję(skuteczność zobowiąz. Obligacyjnego w obliczu prawa)
Dawniej źródłem były czynności:
dozwolone
niedozwolone
Nowa nazwa w epoce prawa klasycznego:
kontrakty
delikty
wg. Gajusa:
kontrakty
delikty
inne przyczyny(quasi-contractus i quasi-delictus)=też u Justyniana!
Kontrakty-umowy,które za względu na swą podstawę formalną(causa) uznaną przez prawo są zaskarżalne.
Quasi-contractus- czynności, które są zaskarżalne w obliczu prawa z tego powodu, iż są zdarzeniami podobnymi do umów(ale nie umowami!)
Delicta-przestępstwa prywatnoprawne-normowane przez ius civile(np.kradzież,zniewaga,etc.)
Quasi-delicta- Nie są przestępstwami,ale charakterem zbliżają się raczej do przestępstw niż do umów.
Jednostronne(obligationes unilaterales)-w stosunku obowiązkowym jedna strona jest wyłącznie wierzycielem, a druga strona wyłącznie dłużnikiem.(np.pożyczka)
Dwustronne(obligationes bilaterales)- w stosunku obowiązkowym obie strony są równocześnie względem siebie uprawnione i zobowiązane!(wzajemny, synallagmatyczny)Podział:
doskonałe(obligationes bilaterales eaquales)-Strony na mocy powstałego stosunku obowiązk. są równocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami(np. kupno-sprzedaż)
niedoskonałe(inaequales)- gdy podczas zobowiązania jednostronnego dłużnik uzyskuje pretensje do swojego wierzyciela. Nie wynika ona z właściwego stosunku obowiązkowego, ale z okoliczności późniejszej, często przypadkowej. Zobowiązanie pierwotne jest nadal jednostronne, ale dłużnik uzyskuje stosunek o pewnym odrębnym charakterze. W praktyce: Wierzyciel dochodzi praw za pomocą powództwa skierowanego bezpośrednio(actio directa), a dłużnik jeśli ma pretensje do wierzyciela- za pomocą powództwa przeciwnego(actio contraria)
Cywilne-można dochodzić jego zobowiązania w drodze sądowej. Wierzyciel może dochodzić zrealizow. Jego prawa za pomocą roszczenia procesowego-actio
Naturalne- są niezaskarżalne. Podział na 2 kategorie:
Zobowiązania naturalne od chwili powstania:
zobowiązania kontraktowe niewolników. Mimo, że niewolnik to przedmiot prawa, to jego zobowiązania mają jakiś charakter prawny!
Zobowiązania kontraktowe zawierane pomiędzy synem podległym władzy ojcowskiej, a głową rodziny. Także między ojcem, a innymi przynależącymi do tego domu.


(…)

… tego.
Zobowiązania niedojrzałego zaciągnięte wobec osób trzecich bez upoważnienia opiekuna, ale tylko gdy niedojrzały istotnie wzbogacił się na podstawie tego aktu prawnego. Zobowiązania które dopiero później stały się naturalnymi.(Czyli pochodne zobowiązań cywilnych)
zobowiązania osób popadłych w capitis deminutio *)
*) Cechy zobowiązań naturalnych:
Nie rodzą skargi, ale wywołują skutki prawne.
Najważniejszy…
…. Dający sędziemu najszersze uprawnienia. Na początku tworzył je pretor jako podstawę zobowiązania. Elementy etyczne stały się z biegiem czasu prawnymi. . Chroniły przede wszystkim kontrakty konsensualne. Nigdy nie sformułowano wyczerpującej listy tych reguł. Najważniejsze to pacta adiecta- uwzględnienie dodatkowych świadczeń.
Podział ze względu na rozmiar uznania sędziego (zależał od typu actiones…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz