Podział map- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział map- opracowanie - strona 1 Podział map- opracowanie - strona 2 Podział map- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ MAP, podstawy matematyczne.
Mapa jest jednym z najdogodniejszych źródeł badania powierzchni Ziemi , bo
umożliwia jednoczesny przegląd przestrzennego rozmieszczenia przedmiotów i zjawisk
dowolnego wycinka jej obszaru. Stanowi podstawę do wszelkiego rodzaju planowania,
organizacji i przedstawienia wyników gospodarki narodowej (rolnej, leśnej, budowlanej,
komunikacyjnej, przemysłowej), a także do badań naukowych oraz działalności społecznej i
kulturalnej.
Klasyfikacja map:
Przyjmując treść jako główną cechę klasyfikacji map, dzielimy je na:
- ogólnogeograficzne,
- tematyczne.
Treścią mapy ogólnogeograficznej są wszystkie główne elementy krajobrazu powierzchni
Ziemi jak hydrografia, rzeźba terenu, osiedla, drogi, lasy, użytki rolne.
Treścią map tematycznych jest jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy
ogólnogeograficznej bądź określone zagadnienia, zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze
lub przyrodnicze. Zależnie od skali dzielą się na:
- mapy topograficzne wielkoskalowe (w skalach do 1: 10 000 włącznie),
- mapy topograficzne średnioskalowe (w skalach od 1: 10 000 do 1: 50 000),
- mapy topograficzne małoskalowe (w skalach od 1: 50 000 do 1: 500 000).
Mapy topograficzne wielkoskalowe są wynikiem bezpośrednich pomiarów w terenie. Prawie
wszystkie szczegóły terenowe są przedstawione w skali zgodnie ze swymi wymiarami
terenowymi.
Mapy topograficzne średnio- i małoskalowe są pochodnymi od map uprzednio
wymienionych.
Otrzymuje
się
je
w
drodze
generalizacji
map
topograficznych
wielkoskalowych.
Ogólna klasyfikacja map (dla celów gospodarczych):
mapy geograficzne
mapy ogólnogeograficzne
małoskalowe
przyrodnicze
średnioskalowe
wielkoskalowe
mapy tematyczne
społeczno-gospodarcze
Podstawy matematyczne map:
Mapy topograficzne wielko- i średnioskalowe opracowuje się w państwowym układzie
współrzędnych „1965”. Układ ten nie jest układem jednolitym. Podstawa matematycznego
opracowania map jest:
- układ współrzędnych prostokątnych płaskich w odwzorowaniu płaszczyznowym ukośnym
wiernokątnym, przyjętym dla czterech fragmentów Polski. Są tzw. 4 strefy odwzorowawcze:
I strefa pierwsza (płd. – wsch. część Polski)
II strefa druga (płn. – wsch. część Polski)
III strefa trzecia (płn. - zach. część Polski)
IV strefa czwarta (płd. - zach. część Polski)
- układ współrzędnych prostokątnych płaskich w odwzorowaniu Gaussa- Krügera przyjęty dla
jednego fragmentu kraju obejmującego strefę częstochowsko - katowicką. Jest to tzw. piąta
strefa odwzorowawcza.
Każda strefa odwzorowawcza ma własny początek układu współrzędnych. W czterech
strefach zniekształcenia rozkładają się wzdłuż okręgów koncentrycznych do punktu głównego
i mają wartości dodatnie i ujemne od 0 do 25 cm na 1 km. W piątej strefie odwzorowawczej
zniekształcenia zerowe występują wzdłuż dwóch południków. Między tymi południkami
zniekształcenia przyjmują wartości ujemne, na zewnątrz dodatnie.
W każdej strefie definiuje się współrzędne prostokątne (X,Y) i główne linie siatki
współrzędnych w ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz