Mapa, skala mapy, podziałka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa, skala mapy, podziałka- opracowanie - strona 1 Mapa, skala mapy, podziałka- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Mapy
Zastosowanie w geodezji zasady „od ogółu do szczegółu”
Zasada „od ogółu do szczegółu” polega na wyrównywaniu bądź pomiarze najpierw
elementów większych, wyjściowych a następnie elementów mniejszych zawartych w tych
wyjściowych.
Zastosowania:
 przy obliczaniu powierzchni
obręb → kompleks → działka → użytki i klasy w granicach działek
Mapa, skala mapy, podziałka
Mapa jest płaskim obrazem powierzchni Ziemi przedstawionym w zmniejszeniu w sposób umowny,
a jednocześnie matematyczne określony, na którym za pomocą ustalonych znaków oddaje się
wybrana treść.
Przyjmując treść, jako główną cechę klasyfikacji map można je podzielić na ogólnogeograficzne i
tematyczne. Treścią map tematycznych jest jeden lub kilka wybranych elementów. Treści mapy
ogólnogeograficznej to określone zagadnienia, zjawiska i procesy społeczno-gospodarskie lub
przyrodnicze zależnie od skali mapy dzielą się na:
-
mapy topograficzne wielkoskalowe ( 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000),
-
mapy topograficzne średnioskalowe ( 1:10 000, 1:25000, 1:50 000),
-
mapy topograficzne małoskalowe ( 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000).
Skala mapy – to stosunek długości pewnego odcinka na mapie do długości poziomej L
odpowiadającego mu odcinka terenowego
l
 1: M
L
Podziałka – to przymiar służący do pomiaru odległości na mapie. Wyróżniamy podziałki: liniowe i
transwersalne.
Podziałka liniowa: to linia prosta podzielona na równe odcinki i długości bezwzględnej b zwanej
podstawą podziałki. Skrajna
podstawa po lewej stronie została
podzielona na dodatkowe mniejsze
części k zwane działkami
elementarnymi.
1
Podziałka transwersalna: oparta na podziałce liniowej, do której dorysowuje się linie równoległe
podziału pionowego przebiegające w jednakowych odstępach.
Pojęcia mapy graficznej i cyfrowej, podział map
Mapa – stanowi graficzny obraz terenu, ilustrujący w odpowiednim zmniejszeniu, wg zasad
odwzorowawczych przedmioty i zjawiska znajdujące się na powierzchni Ziemi. Mapa graficzna
odznacza się dokładnością graficzną. Jest to najmniejszy odcinek o długości równej 0, 1 mm, jaki
rozróżnia jeszcze nieuzbrojone oko. Wartość 0, 1 mm niezależnie od skali określa zarówno
bezwzględną wartość odczytu odległości pomierzonej graficznie jak i maksymalną dokładność
kartowania.
Mapa cyfrowa – stanowi zbiór danych, między innymi zbiory współrzędnych w
zdefiniowanym matematycznie układzie odniesienia, umożliwiające ich dowolne przetworzenie, w
tym również na obraz graficzny w dowolnej skali.
Informacje potrzebne do opracowania mapy cyfrowej występują w postaci graficznej i
alfanumerycznej
2
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz